Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Aktualności

Laureaci wyróżnień Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

W tym gronie znaleźli się również: tegoroczny fryzjerski mistrz świata w kategorii młodych talentów Mateusz Milejski oraz Dominik Piątek -zdobywca pierwszego miejsca w „Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz”

dir / 22-06-2017

>> czytaj więcej

Aktualności

Rzemiosło na wrocławskiej procesji Bożego Ciała

Przedstawiciele naszej starszyzny cechowej wraz z pocztami sztandarowymi brali tradycyjnie udział w procesjach Bożego Ciała.

dir / 22-06-2017

>> czytaj więcej

Aktualności

Walny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Z udziałem przedstawicieli cechów należących do naszej Izby obradował Walny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Szczególnie serdecznie została powitana przez Prezesa Ładzińskiego pani Jolanta Buczyńska mistrzyni szkoląca Mateusza Milejskiego - mistrza świata wśród talentów fryzjerskich. Uczestnicy przywitali ją i nagrodzili gromkimi oklaskami.

dir / 09-06-2017

>> czytaj więcej

Aktualności

„Nie daj się wykluczyć” – współpraca rzemieślników z OHP i PFRON-em

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zorganizowały ostatnio w Ząbkowicach Śląskich konferencję „Nie daj się wykluczyć”. W czasie obrad dyskutowano m.in. o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i misji w tym zakresie PFRON, działaniach policji dotyczących minimalizowania zjawiska marginalizacji społecznej wśród młodzieży OHP na Dolnym Śląsku, o socjoterapii - proponowaniu dobrej pracy, zatrudnianiu niepełnosprawnych emerytów. W konferencji uczestniczył m.in. Starszy Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników Stanisław Kibało, który od wielu lat w swojej piekarni przyjmuje młodzież z OHP.

dir / 29-05-2017

>> czytaj więcej

Dla uczniów

Film o zawodach rzemieślniczych

Jeżeli wolisz obejrzeć niż przeczytać, to zapraszamy do obejrzenia filmu promującego zawody rzemieślnicze.

dir / 10-03-2017

>> czytaj więcej

Dla uczniów

Katalog zawodów

Zapoznaj się z najnowszym katalogiem zawodów rzemieślniczych

Agnieszka / 14-02-2017

>> czytaj więcej

Dla uczniów

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Jakie są możliwości kształcenia zawodowego w rzemiośle

Agnieszka / 25-01-2017

>> czytaj więcej

Galeria FOTO / VIDEO

Walny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Z udziałem przedstawicieli cechów należących do naszej Izby obradował Walny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

dir / 13-06-2017

>> czytaj więcej

Galeria FOTO / VIDEO

Konkurs wiedzy o zasadach BHP „Bezpiecznie od startu” dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

Zapraszamy do galerii zdjęć z wojewódzkiego etapu Konkursu wiedzy o zasadach BHP "Bezpiecznie od startu" dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

dir / 08-04-2017

>> czytaj więcej

Galeria FOTO / VIDEO

XXII Turniej na Najlepszego Ucznia Cukiernika i Piekarza

5 kwietnia zakończyła się kolejna edycja Turnieju

dir / 06-04-2017

>> czytaj więcej

Galeria FOTO / VIDEO

Włodzimierz Lubański – Honorowy Mistrz

Zdjęcia z uroczystości nadania tytułu

Agnieszka / 21-02-2017

>> czytaj więcej
REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002