Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Wizytówki na stronę www.rzemioslo.dolnyslask.pl

Szanowni Państwo
Rzemieślnicy zrzeszeni w dolnośląskich cechach
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza realizuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zadanie wsparcia dolnośląskiego rzemiosła. Celem zadania jest popularyzacja rzemiosła poprzez przygotowanie bazy danych (materiału informacyjno – promocyjnego dla platformy internetowej www.rzemioslo.dolnyslask.pl inwentaryzującej i prezentującej dolnośląskie zakłady rzemieślnicze i ich ofertę. Łatwo dostępna baza danych o rzemieślnikach działających w każdej gminie, prezentująca ofertę i dorobek rzemiosła przyczyni się do ożywienia lokalnego rynku i wpłynie na wypieranie sektora rzemiosła z życia gospodarczego regionu.
Szanowni Państwo
Współczesny klient pierwszej informacji o producencie i usługodawcy szuka w internecie. Oferujemy Państwu bezpłatną promocję firmy na stronach internetowych Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz na stronie przygotowywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rzemioslo.dolnyslask.pl  Firmę będzie łatwo można znaleźć w wyszukiwarce po nazwie, lokalizacji, branży, itp. Załączamy szablon wizytówki. Do tych z Państwa, którzy podadzą swój adres mailowy, wyślemy link do formularzy, które można będzie wypełnić elektronicznie i odesłać. Prosimy o podanie adresu email na adres k.pilat@izba.wroc.pl. Ci z Państwa, którzy nie dysponują pocztą elektroniczną, proszeni są o wypełnienie tych formularzy i przesłanie w formie skanu, faxu, pocztą lub osobiście. Na wizytówkach zaplanowano 3 zdjęcia przedstawiające zakład – mogą to być pomieszczenia, osoby pracujące, produkty lub usługi. Prosimy o dostarczenie zdjęć w każdej możliwej formie, najlepiej elektronicznie. Dołączamy również druk zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęć).

DANE DO WIZYTÓWKI

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Bardzo prosimy o kontakt z osobami, które te dane zbierają:
Krzysztof Piłat Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
tel. 071 344 86 91 w. 25
e-mail: k.pilat@izba.wroc.pl
Marek Zygmunt
tel. 071 344 86 91 w. 29
e-mail: m.zygmunt@izba.wroc.pl

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002