Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Aktualności

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu informuje, że postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania „Modernizację energetyczną budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne” z dnia 22.12.2017 r. prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje unieważnione.
...

Olek / 16-01-2018

>> czytaj więcej
Zapytanie ofertowe.

Informujemy, iż w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, pod numerem: 1077370, w dniu 22.12.2017 r. opublikowane zostało przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu Zapytanie Ofertowe / Zaproszenie do składania ofert NR 5/TERM/2017 Pt. „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu”.
W zakładce www.izba.wroc.pl/zapytania-ofertowe/ – dostępne są do pobrania załączniki do w/w Zapytania ofertowego, w tym dokumentacja budowlana.

Olek / 22-12-2017

>> czytaj więcej
REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002