Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Aktualności

Laureaci wyróżnień Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

W tym gronie znaleźli się również: tegoroczny fryzjerski mistrz świata w kategorii młodych talentów Mateusz Milejski oraz Dominik Piątek -zdobywca pierwszego miejsca w „Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz”

dir / 22-06-2017

>> czytaj więcej
Rzemiosło na wrocławskiej procesji Bożego Ciała

Przedstawiciele naszej starszyzny cechowej wraz z pocztami sztandarowymi brali tradycyjnie udział w procesjach Bożego Ciała.

dir / 22-06-2017

>> czytaj więcej
Walny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Z udziałem przedstawicieli cechów należących do naszej Izby obradował Walny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Szczególnie serdecznie została powitana przez Prezesa Ładzińskiego pani Jolanta Buczyńska mistrzyni szkoląca Mateusza Milejskiego - mistrza świata wśród talentów fryzjerskich. Uczestnicy przywitali ją i nagrodzili gromkimi oklaskami.

dir / 09-06-2017

>> czytaj więcej
„Nie daj się wykluczyć” – współpraca rzemieślników z OHP i PFRON-em

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zorganizowały ostatnio w Ząbkowicach Śląskich konferencję „Nie daj się wykluczyć”. W czasie obrad dyskutowano m.in. o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i misji w tym zakresie PFRON, działaniach policji dotyczących minimalizowania zjawiska marginalizacji społecznej wśród młodzieży OHP na Dolnym Śląsku, o socjoterapii - proponowaniu dobrej pracy, zatrudnianiu niepełnosprawnych emerytów. W konferencji uczestniczył m.in. Starszy Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników Stanisław Kibało, który od wielu lat w swojej piekarni przyjmuje młodzież z OHP.

dir / 29-05-2017

>> czytaj więcej
Konkurs pt. „Rola rzemiosła w dzisiejszej gospodarce”

Zarząd Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, mając na uwadze szerzenie wiedzy o rzemiośle i przedsiębiorczości, w 2014 roku objął Honorowym Patronatem konkurs pt. „Rola rzemiosła w dzisiejszej gospodarce”. Od tamtego momentu rozpoczęła się cykliczna współpraca między Cechem a Fundacją Centrum Edukacyjno-Gospodarcze oraz Dyrekcją Policealnej Szkoły NOVUM i Zespołem Szkół nr 9 przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu.

dir / 26-05-2017

>> czytaj więcej
REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002