Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Archiwum

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszego Metropolity, Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy ks. abp. Józefa Kupnego

ś/p Matyldy KUPNY

W tych trudnych chwilach łączymy się duchowo z Księdzem Arcybiskupem i Jego najbliższą rodziną, zapewniając o modlitwie w Jej intencji.
Prezes Zbigniew Ładziński, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Starszyzna Cechów Zrzeszonych w DIR

dir / 07-07-2017

>> czytaj więcej
Projekt „Edukacyjny triatlon”

Pracownicy Izby biorą udział w działaniach projektowych, których celem jest transfer niemieckich rozwiązań adresowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym (NEET).

dir / 21-11-2016

>> czytaj więcej
REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002