Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Archiwum

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że do domu Ojca swego odszedł ś/p ROMAN GIEDROJĆ

Główny Inspektor Pracy, wcześniej był m.in. posłem na Sejm III kadencji, radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na wszystkich polach swojej działalności aktywnie wspierał środowisko rzemieślnicze.
W Jego osobie Opatrzność Boża postawiła na mojej drodze życia człowieka tak wielkiego serca i ogromnej dobroci. I takim pozostanie na zawsze w mojej pamięci.
Rodzinie, pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu składam serdeczne wyrazy współczucia.

Zbigniew Ładziński
Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

We wrześniowym numerze „ Nowin Rzemieślniczych” ukaże się rozmowa z Romanem Giedrojciem. Był to Jego, niestety ostatni, wywiad.

dir / 28-08-2017

>> czytaj więcej
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej niezwykle zasłużonej członkini

ś/p IRENY NIEMIEC

Ur. 23 V 1934 r. w Klecku. Egzaminy zawodowe złożyła w 1958 roku we Wrocławiu. W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały fachowiec, mistrzyni, która wyszkoliła wielu uczniów. Aktywnie angażowała się również w życie szkoły zawodowej, organizację konkursów fryzjerskich, zawsze chętnie służyła radą i pomocą. Przez wiele lat pełniła funkcję Sekcyjnej Fryzjerów Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy.
Synowi Piotrowi, członkowi Cechu, oraz całej najbliższej rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Prezes Zbigniew Ładziński,
Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej


dir / 11-08-2017

>> czytaj więcej
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszego Metropolity, Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy ks. abp. Józefa Kupnego ś/p Matyldy KUPNY

W tych trudnych chwilach łączymy się duchowo z Księdzem Arcybiskupem i Jego najbliższą rodziną, zapewniając o modlitwie w Jej intencji.
Prezes Zbigniew Ładziński, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Starszyzna Cechów Zrzeszonych w DIR

dir / 07-07-2017

>> czytaj więcej
Projekt „Edukacyjny triatlon”

Pracownicy Izby biorą udział w działaniach projektowych, których celem jest transfer niemieckich rozwiązań adresowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym (NEET).

dir / 21-11-2016

>> czytaj więcej
REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002