• Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

    Z nami zmienisz swoją przyszłość!

    WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Cechy, dla ucznia, dla pracodawcy, projekty, wydarzenia, kondolencje oraz inne.

O IZBIE

Organy, biuro, członkowie, odznaczenia i tytuły, galeria honorowych mistrzów oraz inne.

OŚWIATA

Egzaminy, opłaty, akty prawne, kursy pedagogiczne, wnioski oraz inne druki.

PROJEKTY

Realizowane, zakończone oraz zapytania ofertowe dotyczące przyszłych projektów.

PUBLIKACJE

Nowiny Rzemieślnicze oraz pozostałe dokumenty i artykuły powiązane z prasą.

CKZ RZEMIEŚLNIK

Centrum Kształcenia Zawodowego, turnusy oraz konsultacje zawodowe.

KONTAKT

Dane kontaktowe, dane adresowe, numery kont do przelewów oraz mapa.

WNIOSKI

Druki egzaminacyjne, wnioski o wydanie duplikatu, podania, etc.

O NAS

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu powstała w 1945 roku i z dużym powodzeniem funkcjonuje do chwili obecnej. Wraz z dolnośląskimi cechami tworzy jedną z najsilniejszych organizacji samorządu gospodarczego naszego województwa. W strukturach Izby działają obecnie 42 organizacje.

77 lat nieprzerwanej pracy Izby – to działalność w różnych, często trudnych warunkach gospodarki rynkowej. Reformy gospodarcze, transformacja, ciągłe zmiany przepisów dot. prowadzenia działalności gospodarczej, kształcenia zawodowego oraz wejście Polski do Unii Europejskiej zaowocowało doświadczeniem i wiedzą, która zapewnia naszym członkom profesjonalną pomoc i obsługę.

Jesteśmy instytucją elastyczną, otwartą na szeroko rozumianą współpracę. Izba przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika i mistrza.

Od 1945 roku egzamin czeladniczy złożyło 159 108 osób oraz egzamin mistrzowski 39 045 osób. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

77

Lat pracy

42

Organizacje w strukturach Izby

159 112

Egzaminów czeladniczych

39 045

Egzaminów mistrzowskich

AKTUALNOŚCI

Nowe zasady egzaminowania w 2023 roku

Kondolencje – Ś.P. Krzysztof Balawejder

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostosowanie (budowę) strony internetowej Izby do wymogów dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 .AA

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.