Rzemieślnik to jest człowiek, który potrafi z klasą wykonać swoje zadanie

Przedstawiciele Cechów, władz państwowych, samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, instytucji współpracujących z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą wzięli udział w tegorocznym Święcie Rzemiosła Dolnośląskiego. Zainaugurowano je odsłonięciem przed siedzibą Izby Krasnala Rzemiosła przygotowanego z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka. Zabierając głos podczas tej uroczystości prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Zbigniew Ładziński  podkreślił, że ten krasnal jest symbolem dobra.

I dobrze, że on tu stoi, bo tutaj czynimy dobro, jesteśmy tymi, którzy robią dużo dobrych rzeczy. Cieszę się bardzo z tego krasnala – podkreślił Prezes.

Z kolei reprezentująca na tej uroczystości Prezydenta Wrocławia zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, Laura Pieńkowska stwierdziła w swoim wystąpieniu, że ten krasnal jest wyrazem uznania i podziękowania dla środowiska rzemieślniczego, które odgrywa znaczącą rolę w życiu gospodarczym, a także społecznym w stolicy Dolnego Śląska.

Potem w Katedrze Wrocławskiej sprawowana była uroczysta Msza Św. w intencji Rzemiosła Dolnośląskiego. Eucharystii koncelebrowanej przez: Duszpasterza Rzemiosła Archidiecezji Wrocławskiej, proboszcza parafii katedralnej ks. kan. Pawła Cembrowicza, dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco ks. Jerzego Babiaka, przewodniczył dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ks. kan. Dariusz Amrogowicz. Na początku Eucharystii zaintonowano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a wszystkich jej uczestników wśród których obecny był m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski powitał w serdecznych słowach ks. kan. Paweł Cembrowicz. W homilii główny celebrans podkreślił m.in., że Praca to jest bardzo szlachetna sprawa. Rzemieślnicy dobrze o tym wiedzą. Rzemieślnik to jest człowiek, który potrafi z klasą wykonać swoje zadanie. Jego dzieła mają wartość. Tam jest serce, zaangażowanie, sztuka. On ma ten świat rozwijać, być otwartym na potrzeby drugiego człowieka. W czasie Mszy św. ponowiono Akt Zawierzenia Rzemiosła Matce Bożej Adorującej, a przed Błogosławieństwem, Prezes podziękował kapłanom za sprawowanie Mszy św. w intencji Rzemiosła Dolnośląskiego.

Po Eucharystii sprzed głównego wejścia do Katedry Wrocławskiej wyruszył przez Plac Katedralny Orszak Rzemiosła prowadzony przez Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji, idący w kierunku Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzir odbyło się uroczyste okolicznościowe spotkanie. Prezes Izby, Zbigniew Ładziński powitał serdecznie wszystkich jego uczestników, a wśród nich m.in. Posła na Sejm RP Pawła Hreniaka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Jarocha, Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka, Starostę Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego, Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Zygmunta Dudka, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Honorowego Mistrza Rzemiosła prof. Wojciecha Witkiewicza, Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC Marka Worona, delegację Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ na czele z płk. Jerzym Banachem, podinspektora Adama Wittiwa z Komendy Wojewódzkiej Policji.

– Dziękuję że zechcieliście Państwo przybyć na naszą uroczystość, dziękuję za udział w Mszy Św. i wspólnej modlitwie w intencji rzemiosła, rzemieślników i ich rodzin, pracowników rzemiosła oraz uczniów. To nasze wspólne święto, święto rzemieślniczej rodziny! – stwierdził prezes Zbigniew Ładziński.

Mówiąc w swoim wystąpieniu o historii Święta Rzemiosła przypomniał, że zainaugurowano je w dniu 8 maja 1957 roku, kiedy to w czasie uroczystości na wrocławskim Rynku wobec wielotysięcznej liczby słuchaczy zostały odczytane słowa: My, Starszyzna Cechowa miasta Wrocławia, wszystkim Rzemieślnikom i Mistrzom, Czeladzi, Uczniom oraz Robotnikom najemnym ogłaszamy i postanawiamy, że od Roku Pańskiego tysięcznego dziewięćsetnego pięćdziesiątego siódmego po wsze czasy dzień ósmy miesiąca Maja jako Święto Rzemiosła Wrocławskiego uroczyście obchodzone będzie. A ma to być gwoli rozszerzenia sławy naszych Rękodzielników a przyczynienia im miru i poszanowania we wszej Ziemi Polskiej. Tradycja święta  jest kontynuowana przez nas pieczołowicie. Zbieramy się w tym dniu, zapominamy o pewnych rozbieżnościach zawodowych, widząc przed sobą tylko jedno prastare hasło, hasło naszych praojców: Bóg, Honor i Ojczyzna. Ale jak zaznaczył Prezes, historia Izby i rzemiosła Dolnośląskiego rozpoczyna się znacznie wcześniej, bo powstała ona w 1945 roku zaraz po zakończeniu działań wojennych. Podkreślił, że dziś Dolnośląska Izba Rzemieślnicza wraz z cechami tworzy najstarszą i największą organizację samorządu gospodarczego na Dolnym Śląsku, w której zrzeszają się zakłady rzemieślnicze, mikro i małe firmy, w tym również przedsiębiorstwa rodzinne. Wskazał w tym kontekście, że obecnie w naszych strukturach działają 42 organizacje, zrzeszające bezpośrednio rzemieślników i firmy rzemieślnicze zarówno branżowo jak i terytorialnie. Możemy pochwalić się utrzymującym się od dłuższego czasu członkostwem około 5 tysięcy firm i zakładów.

– Jednym z najważniejszych zadań statutowych jakie mamy do wykonania jako rzemiosło – to kształcenie zawodowe pracowników młodocianych w systemie dualnym. To na nas rzemieślników spada poczucie odpowiedzialności za kształcenie kolejnych pokoleń fachowców, przyszłych rzemieślników i przedsiębiorców – podkreślił Zbigniew Ładziński. Dodał, że mamy obecnie w rzemiośle około 5,5 tys. uczniów pobierających naukę w systemie dualnym. A od początków działalności Izby uprawnienia czeladnika zdobyło ok.164 tysiące osób tytuł mistrza uzyskało 40 tyś. osób.

– Dzisiaj w dniu naszego święta, kiedy wspominamy naszą historię chciałbym wyrazić szczególne słowa uznania i podziękowania tym, którzy ją tworzyli, ludziom zaangażowanym, oddanym swojej pracy, wiernym tradycjom, etosowi pracy i służbie drugiemu człowiekowi – akcentował Prezes.

W czasie spotkania uchwałą Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, na wniosek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego uhonorowano: Posła na Sejm RP Pawła Hreniaka, Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka, Ryszarda Kaczmarka, Jacka Kamolę i Piotra Kacprzyńskiego. Platynowym – Beatę Szymczyk, Iwonę Kozłowską, Witolda Kozaka, Mirosława Pietrykę. Adolfa Słupca.

Srebrny Medal przyznano natomiast Beacie Jańczak, Marzenie Piętak, Jarosławowi Knirschowi, Zdzisławowi Koniecznemu, Jerzemu Słowikowi i Sebastianowi Litwie. Honorową Odznaką Rzemiosła zostali wyróżnieni: Anna Urbańska, Anna Jaśkiewicz, Jacek Kalich, Dariusz Kasprzak, Mariusz Zienkiewicz, Krystian Galbarczyk, Bogdan Paszewski, Grzegorz Karlic, Radosław Spychała.

Uchwałą Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej  Dolnośląską Odznakę Rzemiosła przyznano: Renacie Gawałkiewicz, Marcie Zielińskiej–Kosowan i Mateuszowi Jellinowi. Dziękując za przyznane medale, prezydent Jacek Sutryk i poseł Paweł Hreniak zadeklarowali chęć dalszego wspierania rzemiosła w różnych inicjatywach  gospodarczych, społecznych. Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Jaroch podkreślił w swoim wystąpieniu, że rzemiosło jest istotnym czynnikiem naszego wzrostu, naszego bogactwa, tradycji, naszej nowej dobrej polskiej tożsamości, a tożsamość wspólnoty zawodowej polega na tym, że gromadzi wszystkie  dokonania od pierwszych dni naszej obecności na Dolnym Śląsku.

Sam jestem rodzinnie związany z rzemiosłem. Bo moja mama była nauczycielką matematyki  w szkole, w której kandydaci do zawodów rzemieślniczych uzupełniali swoje wojenne deficyty. Jeszcze do przełomu  wieków na takich uroczystościach spotykałem jej uczniów – akcentował Andrzej Jaroch.

Wskazał dalej, że musimy pamiętać o Waszym instytucjonalnym wkładzie w budowę tej wspólnoty za którą odpowiada Sejmik, Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Na zakończenie prezes pokroił tort, przygotowany przez znanego dolnośląskiego cukiernika – Stanisława Furtaka z Jawora i obdarował nim wszystkich uczestników spotkania.

Tekst: Marek Zygmunt

Zdjęcia: Magdalena Warchał i Marek Zygmunt