SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta:DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA WE WROCŁAWIU
Nr projektu:RPDS.10.04.01-02-0031/20-002-01
Harmonogram za okres:V-VIII 2022
Lp.Rodzaj wsparcia/działania
(nazwa kursu/ szkolenia/zajęć)
Data udzielania wsparciaGodziny udzielania wsparciaAdres realizacji wsparcia
lub
link do kursu/ szkolenia/zajęć 
Nazwa wykonawcy/
Imię i nazwisko prowadzącego
 
Inne:
– liczba osób uczestniczących;
– temat kursu/szkolenia/zajęć.
1Staże dla uczniówod 3.01.2022 do 31.12.2022od poniedziałku do piątku, weekendy, popołudniana terenie woj. dolnośląskiego oraz w Oświęcimiu osoba kontaktowa w sprawie staży Jadwiga Marszałkowska tel. 71/344 86 91
2Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowychod 2.09.2022 do 23.12.2022Od piątku do niedzieli  8.30-20.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 JaworKamil Hala, Elżbieta DoroszDZS w Jaworze – od IX do XII – 2 grupy po 7 osób
3Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowychod 2.09.2022 do 23.12.2022Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, Dworska 8, 54-144 Wrocław 7 grup
4Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych  Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Bożków 89a, 57-441 Bożków  
5Utworzenie klasy patronackiejod 2.09.2022 do 23.12.2022Od piątku do niedzieli  8.30-20.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 JaworElżbieta Dorosz1 klasa
6Wycieczka zawodoznawcza     
7Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniówod 2.09.2022 do 23.12.2022Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13, Kamiennogórska 16, 54-034 Wrocław 2 grupy
8Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniówod 2.09.2022 do 23.12.2022Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, Dworska 8, 54-144 Wrocław 2 grupy
9Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniówod 2.09.2022 do 23.12.2022Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Bożków 89a, 57-441 Bożków 2 grupy
10Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniówod 2.09.2022 do 23.12.2022czwartek od 16.30 do 19.30Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 JaworMarta Tomasik, Marta Pacak, Grażyna Juchniewicz, Brygida Kaczkowskazajęcia on-line https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3AFRu9SS3Qb1qMdr1GMfq3is0uxU_EpNUobxIhojgVPHk1%40thread.tacv2%2F1646033499617%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25228dea687d-d16e-4425-8215-8d7916162544%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b17d5722-fdcc-483f-bd4f-9b5f518cd72a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1ded5298-fe68-439b-80d0-cfb5b383f8f5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true                         https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWJc3urdgYR_D1cB1P48SxPYe9jvl_L3OxuplYDyRed41%40thread.tacv2/1654413789372?context=%7b%22Tid%22%3a%228dea687d-d16e-4425-8215-8d7916162544%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b2155c-ebb2-4931-94b2-83ccf7becaf9%22%7d   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ5ZjZlZTctOTQwZC00NmQ2LThiYWEtYWRiYzAzNGViYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dea687d-d16e-4425-8215-8d7916162544%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b2155c-ebb2-4931-94b2-83ccf7becaf9%22%7d                                    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:FRu9SS3Qb1qMdr1GMfq3is0uxU_EpNUobxIhojgVPHk1@thread.tacv2/1649342899213?context=%7B%22Tid%22:%228dea687d-d16e-4425-8215-8d7916162544%22,%22Oid%22:%22b17d5722-fdcc-483f-bd4f-9b5f518cd72a%22%7D
11Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli     
12Kursy przygotowujące do
kwalifikacyjnych egzaminów, egzaminów
czeladniczych i mistrzowskich dla uczniów
18-21.11, 2-4.12 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Pl. Solny 13, 50-061 Wrocław, Centrum Odzieżowe Wanda, ul Kaszubska 4,  WrocławZespół egzaminacyjny DIR i Wanda FokKurs i egzamin w zawodzie krawiec, 5 osób