Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie 110 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w UP w wieku 18-29 lat z woj. dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r, w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiej niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie 100 z nich: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstw, a także wsparcia pomostowego, w okresie od 01.12.2021-30.06.2023.

Uczestnicy

Grupę docelową projektu stanowi 110 osób, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z woj dolnośląskiego (os fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj dolnośląskiego w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym os znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, kobiety, OzN.).

Planowane efekty

  • 110 osób weźmie udział w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • dotacje na utworzenie przedsiębiorstw zostaną udzielone 100 osobom wyłącznie biernym zawodowo lub bezrobotnym niezarejestrowanym w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności).
  • wsparcie pomostowe zostanie udzielone 100 osobom wyłącznie biernym zawodowo lub bezrobotnym niezarejestrowanym w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Przylądek Nadziei prosi o wsparcie. PILNE!

Dzieci z Ukrainy chore na raka oraz ich opiekunowie są w drodze do Przylądka Nadziei oraz innych ośrodków onkologicznych w kraju. Chcemy zapewnić im kontynuację leczenia, które przerwała wojna.

W tych dniach, gdy cała Polska mobilizuje siły i zasoby, aby wesprzeć uchodźców, potrzebujemy Waszego wsparcia.

Szukamy mieszkań, pokoi, domów, w których mogłyby zatrzymać się rodziny ukraińskich dzieci, które będą leczyć się we Wrocławiu, w Przylądku Nadziei.

Osoby dysponujące miejscem, w którym mogliby się zatrzymać, prosimy o kontakt Klaudią (728 923 530, klaudia.smolarska@naratunek.org) lub Ewą (734 796 046, ewa.harapin@naratunek.org).

Zdobądź dyplom PIP – zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane do pracodawców zatrudniających do 20  pracowników w ramach realizacji  programu prewencyjnego

 „Zdobądź Dyplom PIP”

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne.

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.

Nadrzędnym celem programu jest wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej poprawy warunków pracy oraz doprowadzenie zakładu do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy.

Szkolenia odbędą się:

– 15 marca 2022r. o  godzinie 10:00  w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy,

ul. Kopernika 5 we Wrocławiu.

– 16 marca 2022r.  o  godzinie 10:00 w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Oddział w Wałbrzychu, ul. Generała Andersa 136.

– 17 marca 2022r.  o  godzinie 10:00 w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Oddział w Legnicy, ul. Lotnicza 15.

– 18 marca 2022r.  o  godzinie 10:00 w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Oddział w Jeleniej Górze, ul.  Wincentego Pola 8a.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy przekazać pod numerem telefonu 713710434 lub mailowo  elzbieta.nowak@wroclaw.pip.gov.pl, agnieszka.czajkowska@wroclaw.pip.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Więcej informacji o CEEB i deklaracji o źródłach ciepła znajdziecie tutaj.

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi jedynie 14 dni.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;

budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);

każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Złożyć deklarację można najszybciej internetowo https://www.gov.pl/web/gov/zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb lub do urzędu miasta lub urzędu gminy – właściwego ze względu na lokalizacją budynku lub listownie.

Porozmawiajmy o dzieciach – nowy portal psychologiczny dla rodziców

Choć w Polsce około 9% dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, pomoc nie zawsze jest dostępna. W odpowiedzi na tę sytuację powstał portal „Porozmawiajmy o Dzieciach”. Pierwszy tak kompleksowy i darmowy poradnik psychologiczny online powstał we współpracy z psychoterapeutką, psychologami, dietetyczką i pedagogiem Kliniki Mentalnej.

„Porozmawiamy o dzieciach” to cykl artykułów i webinarów poradnikowych z zakresu psychologii dziecięcej, pedagogiki i dietetyki. W adresowanych do rodziców materiałach poruszane są między innymi takie tematy jak: rozwój emocjonalny dziecka, radzenie sobie z lękiem i agresją, opieka w izolacji czy kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Artykuły powstają we współpracy z pracownikami Kliniki Mentalnej. To realizowany przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową projekt stałego wsparcia psychologicznego pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu Przylądek Nadziei i ich rodzin. Bazując na swoich bogatych doświadczeniach, psychologowie, terapeuci i dietetycy holistycznie dbający w ramach Kliniki o dobre samopoczucie osób przebywających na oddziale, radzą, jak budować relacje, dzięki którym uda się przetrwać razem nawet najtrudniejsze sytuacje.

Choć ekspertki nawiązują do doświadczeń bliskich rodzinom zmagającym się z chorobą nowotworową dziecka, porady gromadzone w ramach projektu Porozmawiajmy o Dzieciach mają uniwersalny charakter – mówi Łukasz Wasiuta z Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, pomysłodawca projektu. – Zgromadzone materiały stanowią bazę wiedzy o tym, jak wychować wszechstronnie szczęśliwego człowieka oraz jak zmniejszać niebezpieczeństwo występowania zaburzeń zachowania i odżywiania oraz trudności emocjonalnych. Zastosowane przez rodziców, pomogą młodym ludziom wejść w życie z mocną bazą wiary w siebie i pewnością, że mama i tata stanowią oparcie, na którym można polegać – dodaje Wasiuta.

Skąd potrzeba stworzenia portalu? To między innymi odpowiedź na porażające statystyki i próba przełamania pewnego tabu:

• W Polsce około 9% dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego.

• Do najczęściej występujących u młodych ludzi zaburzeń należą te związane z emocjami, zachowaniem i odżywianiem.

• Przyczyny problemów to najczęściej warunki życia, stygmatyzacja, dyskryminacja i wykluczenie.

• Depresja jest czwartą najczęstszą przyczyną chorób u nastolatków po 15 roku życia.

Wszystkie materiały powstałe w ramach cyklu dostępne są na stronie www.porozmawiajmyodzieciach.pl.

Spotkanie Burmistrza Miasta Zgorzelec z Zarządem zgorzeleckiego rzemiosła – CRRiMP w Zgorzelcu

Dnia 10 lutego 2022r. w biurze Cechu  Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zgorzelec – Rafała Gronicza i doradcy Burmistrza Pani Małgorzaty Sokołowskiej z Zarządem Cechu. Spotkania takie są wieloletnią tradycją, która kontynuowana jest po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Spotkanie otworzył Starszy Cechu Pan Franciszek Wurszt  witają zebranych.

Głównym tematem, który przedstawił Starszy Cechu Franciszek Wurszt była przyszłośćpolskiego rzemiosła w kontekście drastycznych podwyżek nośników energii (głównie gazu) oraz  zmian związanych  z prowadzeniem działalności, wprowadzonych przez  „Polski Ład”. Wszystko to budzi duże obawy. Co będzie dalej z rzemiosłem?

W naszym cechu zamknęła się jedna piekarnia, która na rynku funkcjonowała od 35 lat. Opłaty za gaz w tej piekarni wzrosły o 800 %. Pozostałe zakłady balansują na granicy zysku obawiając się, jak długo w takim stanie rzeczy przetrwają.

Burmistrz Rafał Gronicz przedstawił plany magistratu na rok bieżący, które wpłyną na rozwój miasta. W Zgorzelcu powstaną kolejne hale logistyczne, ponadto Pan Rafał Gronicz mówił o bieżących przebudowach i remontach ulic w mieście. Poinformował, że „na zalewie” powstanie plac zabaw dla dzieci. Miasto zakupi linię do segregacji odpadów komunalnych. Wspomniał, że także budżet miasta boleśnie odczuje wprowadzenie „Polskiego Ładu” który odbije się stratą finansową dla miasta w wysokości około 3 mln złotych.

Starszy Cechu podziękował wszystkim za spotkanie życząc zdrowia  i wytrwałości na 2022r.

 Tekst: Alina Skowronek (CRRiMP w Zgorzelcu)

Spotkanie w sprawie zatrudniania cudzoziemców – Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu

Dnia 04 lutego 2022 roku w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu odbyło się spotkanie z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy – Panem Tadeuszem Szczęchem. Spotkanie prowadzone w formie hybrydowej: kilka osób uczestniczyło w spotkaniu na żywo, pozostałe online.

Tematem szkolenia było zatrudnianie cudzoziemców. W/w temat jest bardzo „na czasie”, ponieważ w naszych zakład zatrudnia się coraz więcej cudzoziemców. Starszy Cechu – Pan Franciszek Wurszt podkreślił, że dobra współpraca z Państwową Inspekcją Pracy przekłada się na jakość zatrudniania cudzoziemców w naszych zakładach.

Tekst: Pani Alina Skowronek (CRRiMP w Zgorzelcu)

Spotkanie oświatowe z dolnośląskimi cechami rzemieślniczymi


W dniu 5 marca 2020 roku w siedzibie Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu  odbyło się spotkanie z osobami zarządzającymi dolnośląskimi cechami. Po rejestracji uczestników i powitania ich kawą, rozpoczęliśmy I blok, dotyczący omówienia problemów interpretacyjnych na niwie zmian w prawie oświatowym i ustawy o rzemiośle, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

Prowadzącą  i odpowiadającą na pytania cechów była Magdalena Łubkowska Dyrektor Izby.  Zestawienie wszystkich zmian i ich interpretację  przygotowała Krystyna Drozd Główny Specjalista w Wydziale Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej DIR.

Uczestnicy warsztatu przygotowali sporo pytań odnoszących się do konkretnych, codziennych sytuacji, dzięki czemu dyskusja była świetnym polem do dyskusji i wymiany doświadczeń

II blokiem była prezentacja Pani Urszuli Witkowskiej-Śliwy z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu, która przedstawiła dostępne dla przedsiębiorców finansowe programy regionalne, krajowe i europejskie oraz nakreśliła jak można z nich skorzystać.

Spotkanie zakończyło się przyjemnym snack lunchem : )

Fot. Przedstawiciele Cechów i
WYDZIAŁU OŚWIATY, KWALIFIKACJI I PROMOCJI ZAWODOWEJ
fot. Prezentacja Pani Urszuli Witkowskiej-Śliwy z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu
fot. Uczestnicy spotkania.