EGZAMIN w zawodzie KUCHARZ

Serdecznie zapraszamy na egzamin czeladniczy i/lub mistrzowski w zawodzie Kucharz! Który odbędzie się w drugą sobotę grudnia, czyli 10.12.2022 r. o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu przy ul. Dawida 5.

Zachęcamy do złożenia wniosku jak najszybciej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław, lub do wysłania skanu dokumentacji na mail oswiata@izba.wroc.pl.

W sprawach dotyczących egzaminu można kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej
tel. 071 344-86-91 wew. 59.