Forum Innowacji pod tytułem „Inteligentny Dolny Śląsk – Dolnośląska Strefa Innowacji” -zaproszenie

Urząd Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

z przyjemnością zapraszają Państwa na

Forum Innowacji pod tytułem „Inteligentny Dolny Śląsk – Dolnośląska Strefa Innowacji”.

Termin : 04.12.2019, rozpoczęcie godzina 9:15.

miejsce : Centrum Konferencyjne WPP przy ulicy Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

Konferencję zaplanowano w formie trzech paneli dyskusyjnych.

Do prezentacji i dyskusji w pierwszym panelu zaproszono trzy dolnośląskie startupy: Amplicon Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o. oraz InfraSpectra Sp. z o.o. Firmy zaprezentują wdrażane technologie oraz podzielą się ze słuchaczami doświadczeniami z procesu budowania wartości dodanej projektów: od koncepcji do pełnej komercjalizacji.

W drugim panelu dyskusja toczyła się będzie wokół trudnych zagadnień związanych z ograniczeniami we wdrażaniu innowacji, wynikających zarówno z czynników wewnątrz organizacji jak i związanych z szeroko pojętym otoczeniem. Na temat gotowości organizacji na zmiany, świadomości rynku, czynników kształtujących relacje innowator – inwestor wypowiedzą się specjaliści z zakresu marketingu, wdrażania innowacji oraz finansowania projektów innowacyjnych. Udział w panelu potwierdzili Aldona Kucner, Maciej Sygit oraz Tomasz Popów.

Trzeci Panel skupiony będzie wokół roli i potencjału sektora B+R w rozwoju działalności innowacyjnej. Zaprezentują się dwa projekty spin-off : Carbonmed Sp. z o.o. i Ipanterm Sp. z o.o. oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Dyskusja panelowa będzie dotyczyła efektywności współpracy nauki i biznesu, marketingu innowacji w polskich jednostkach B+R oraz gotowości polskich jednostek B+R na wsparcie rozwoju przemysłu 4.0.

Sylwetki firm i panelistów, szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie : http://izba.wroc.pl/dir2019/projekty/inteligentny-dolny-slask-dolnoslaska-strefa-innowacji/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia można również przesyłać na adres sekretariat@izba.wroc.pl lub faksem +48 71 344 86 do dnia 02.12.2019