„Inteligentny Dolny Śląsk – Dolnośląska Strefa Innowacji”

Nie dalej jak w połowie października, w nagłówkach prasowych pojawiła się wzmianka o konsorcjach z udziałem dolnośląskich firm i uczelni, pracujących nad satelitą mającym polecieć na Marsa, oraz  bionano satelitą do badania mikroorganizmów i komórek w kosmosie. Tego typu informacje zwykle elektryzują społeczeństwo i pobudzają wyobraźnię. Ogrzewa (przepełnia) nas miłe uczucie przynależności do społeczności, która dzięki super nowoczesnym projektom, zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii.

Czy tak jest w istocie?

Czy na Dolnym Śląsku rodzą się innowacje o globalnym zasięgu?

 Spoglądając na listę startupów zarejestrowanych w bazie StartupWrocław, w liczbie 150, można odnieść wrażenie, że jesteśmy na właściwej drodze. Czy to jednak wystarczy, aby z satysfakcją usiąść w fotelu i czekać na świetlaną przyszłość?

Statystyki nieubłaganie sprowadzają nas na ziemię. W rankingu innowacyjności Unii Europejskiej dla 2019 roku Polska jest na piątym miejscu od końca. Jest to oczywiście odniesienie do statystyki krajowej a nie regionalnej jednakże skłania  do  refleksji.

Innowacyjność w nowoczesnym ujęciu to nie prosty transfer technologii czy reorganizacja procesu zarządczego. Dzisiaj jest to permanentne poszukiwanie metod zwiększania efektywności i pobudzania kreatywności. Dodatkowo zagadnienie komplikuje rosnący poziom interdyscyplinarności innowacyjnych rozwiązań – niezależnie od tego, czy mają charakter technologiczny czy organizacyjny.

Podstawowe problemy, szczególnie dla małych, bądź początkujących przedsiębiorstw, pozostają niezmienne: niewystarczające środki finansowe, brak zaplecza kadrowego, czy jak to się często zdarza, jedynie  pozorna znajomość rynku i oczekiwań klientów. Coraz częściej wskazywana jest jednak bariera odnosząca się do naszej mentalności, w którą rzadko wpisana jest gotowość na zmiany, tak głębokie, że zmieniające zupełnie oswojony już obraz rzeczywistości.

Czy dolnośląska społeczność przedsiębiorców jest gotowa na kolejne wyzwania stawiane przez globalnie rozumianą innowacyjność?

Gdzie tkwi siła tych firm, którym się udało? Na ile wzmocniliśmy się w pokonywaniu barier napotykanych przy wdrażaniu innowacji?

Jak oceniamy działanie regionalnego systemu wspierania innowacji i czy potrafimy go reformować?

Na te i inne pytania odpowiedzą przedsiębiorcy i eksperci podczas Forum Innowacji „Inteligentny Dolny Śląsk – Dolnośląska Strefa Innowacji”. Do dyskusji w trzech panelach tematycznych zaproszono przedstawicieli firm, które właśnie weszły w fazę rynkową i pozytywnie zweryfikowały swoje innowacyjne pomysły, oraz doradców biznesowych z wieloletnim doświadczeniem we współpracy przy dyfuzji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Termin 04.12.2019. Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce : Centrum Konferencyjne WPP przy ulicy Fabrycznej we Wrocławiu.

Rejestracja: do dnia 02.12.2019r. osobiście w siedzibie Organizatora:

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław lub

drogą elektroniczną na adres: sekretariat@izba.wroc.pl; lub faksem: +48 71 344 86

UDZIAŁ BEZPŁATNY.