Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu otrzymała wsparcie finansowe na realizację działań  w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030; Edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

W ramach Zadania  1: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Izba realizuje Projekt:

„Dualne kształcenie zawodowe w dolnośląskim rzemiośle”

Umowa NR 141/PIR/Z1/2022

Okres realizacji projektu: od 01.08.2022r. do 30.06.2023r.

Dofinansowanie: 57.145,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 57.145,00 zł

Celem Projektu jest wzrost efektywności działań Izby w obszarach oświaty zawodowej.

W ramach Zadania 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle  Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Izba realizuje projekt:

„Kształcenie dualne jako perspektywa lepszego jutra”

 Umowa NR 147/PIR/Z2/2022

Okres realizacji projektu: od 01.08.2022r. do 31.12.2023r.

Dofinansowanie: 115.460,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 115.460,00 zł

Celem Projektu jest podniesienie poziomu świadomości obywateli, ze szczególnym naciskiem na uczniów szkół podstawowych oraz środowiska rzemieślniczego na temat kształcenia w systemie dualnym.