„UWAGA !!! PRZEDSIĘBIORCO !!! DOTYCZY TWOICH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW !!!”

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów informację:  

„WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW  W OKRESIE PANDEMII”.  

W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach tj.   – Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo,   – Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności,   – Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (regulacja w trakcie procedowania) .

  JOLANTA KOSAKOWSKA

Dyrektor Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego

2 komentarzy:

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] „UWAGA !!! PRZEDSIĘBIORCO !!! DOTYCZY TWOICH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW !!!” http://www.cechwroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/crrw-logo-01.png 0 0 Cech Wrocław http://www.cechwroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/crrw-logo-01.png Cech Wrocław2020-04-02 10:03:272020-04-02 10:03:30Pracownicy młodociani nie są wliczani! […]

  2. […] „UWAGA !!! PRZEDSIĘBIORCO !!! DOTYCZY TWOICH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW !!!” http://www.cechwroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/crrw-logo-01.png 0 0 Cech Wrocław http://www.cechwroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/crrw-logo-01.png Cech Wrocław2020-04-01 16:22:522020-04-01 16:22:56„UWAGA !!! PRZEDSIĘBIORCO !!! DOTYCZY TWOICH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW !!!” […]

Komentarze wyłączone