Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Konkurs pt. „Rola rzemiosła w dzisiejszej gospodarce”

dir / 26-05-2017

W kolejnych edycjach Cech przyjął podobny mecenat nad cyklicznymi konkursami:

Cech funduje trzy nagrody dla najlepszych pomysłodawców nowych idei dla rzemiosła polskiego. W tym też zakresie od wielu lat współpracuje z Aleksandrą Dybałą, Prezesem Fundacji Centrum Edukacyjno-Gospodarcze.

 Dotychczasowe konkursy polegały na napisaniu prac dotyczących określonych zagadnień nawiązujących do rzemiosła. Były one oceniane przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Cechu i Fundacji Centrum Edukacyjno-Gospodarcze. Każda edycja kończyła się rozstrzygnięciem konkursu i uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień.

W roku 2017 zorganizowano wspólnie z Dyrekcją Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 pisemny konkurs dotyczący wiedzy o rzemiośle i przedsiębiorczości. W dniu 21.04.2017 r. na terenie szkoły odbyła się uroczysta gala. Wzięli w niej udział uczniowie szkoły, jej dyrekcja, przedstawiciele rzemiosła na czele z wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Starszym Cechu Rzemiosł Budowlanych Marianem Fornalskim, dyrektorem Biura Cechu Anną Smardzewską oraz Prezesem Fundacji Centrum Edukacyjno-Gospodarcze Aleksandrą Dybalą. Na tej uroczystości zostały wręczone nagrody uczniom, którzy wykazali się szeroką wiedzą, zdobywając najwyższą liczbę konkursowych punktów.

Starszy Cechu Marian Fornalski zwrócił w swoim wystąpieniu szczególną uwagę na korzyści, jakie płyną ze wzajemnej współpracy. Wspólne spotkania i możliwość zaprezentowania cechowego stroju wzbudzały w uczestnikach ogromne emocje. Natomiast wygłaszane przez Mariana Fornalskiego przemówienia stanowiły dla zebranych ważną lekcję historii, obrazującą rolę, jaką pełni rzemiosło w dzisiejszych czasach.

Podczas spotkań uczestnicy gali odpowiadali na pytania zebranych gości dotyczące udziału w konkursie oraz na temat zdobytych wiadomości.

 Obecna współpraca to nie tylko konkursy, ale także klasy patronackie. Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu i Fundacja Centrum Edukacyjno-Gospodarcze wspólnie tworzą klasy patronackie. To dzięki nim uczniowie Zespołu Szkół nr 9 mają stały kontakt z przedsiębiorcami, a rzemiosło swoich następców.

 Aleksandra Dybała – Prezes Fundacji Centrum Edukacyjno-Gospodarcze

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002