Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Nowosolscy rzemieślnicy podsumowali kolejny rok działalności

dir / 04-08-2017

Obradom przewodniczył Andrzeja Koła. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2016 złożył Starszy Cechu Marian Kaczkowski a z pracy Komisji Rewizyjnej Sekretarz Komisji – Bogusław Zakrzewski

Na apel starszego Cechu Mariana Kaczkowskiego wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego kolegę Marka Woźniaka.

Po części sprawozdawczej rozgorzała dyskusja, w której zebrani poruszyli tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, naborem uczniów do nauki rzemiosła w roku bieżącym, zagadnieniami związanymi ze szkoleniem na dzień dzisiejszy 315 uczniów, którzy pobierają praktyczną naukę zawodu w zakładach zrzeszonych w tutejszym Cechu jak i organizacją tegorocznych egzaminów czeladniczych dla uczniów kończących naukę zawodu.

Zarząd Cechu uzyskał także absolutorium za rok 2016. Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło bilans za rok 2016 i uchwaliło budżet na rok 2017.

            Walne Zgromadzenie członków nowosolskiego Cechu jest także zawsze pretekstem do dokonania podsumowań, analiz, wyciągnięcia wniosków „na przyszłość”, ale także stanowi okazję do nagrodzenia szczególnie zasłużonych długoletnich członków Cechu. W tym roku Zarząd Cechu złożył gratulacje Danucie Bojko i Andrzejowi Koła, którzy obchodzili jubileusz 35-lecia prowadzenia działalności rzemieślniczej w naszym mieście. Z tej okazji zostały im wręczone pamiątkowe tabliczki.

Tekst zdjęcia : Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002