Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Oświata

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej

Nauka zawodu realizowana jest z udziałem pracodawców – rzemieślników, co umożliwia praktykantom opanowanie umiejętności zawodowych w stopniu najbardziej odpowiadającym oczekiwaniom pracodawców wobec przyszłych pracowników, a także przygotowuje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Nauka zawodu organizowana jest w formie:

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (przeznaczona dla absolwentów gimnazjum oraz szkół podstawowych  po zmianie systemu szkolnego),
przyuczenia do wykonywania określonej pracy (przeznaczona dla uczestników OHP),
przygotowania zawodowego osób dorosłych (przeznaczona dla osób bezrobotnych).

Praktyczna nauka zawodu w ok. 100 zawodach zawartych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy odbywa się w zakładach rzemieślniczych w okresie trzech lat i kończy się egzaminem czeladniczym przed komisją egzaminacyjną powołaną przy Izbie Rzemieślniczej.

 

Egzamin czeladniczy

Warunki przystąpienia do egzaminu, wymagane dokumenty, przebieg egzaminu, druki egzaminacyjne do pobrania.

>> czytaj więcej
Egzamin mistrzowski

Warunki przystąpienia do egzaminu, wymagane dokumenty, przebieg egzaminu, druki egzaminacyjne do pobrania.

>> czytaj więcej
Dyplomy ozdobne

Ozdobny dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze, duplikaty, suplementy EUROPASS, wprowadzanie dyplomów do obrotu prawnego za granicą.

>> czytaj więcej
REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002