Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Projekty

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu od wielu lat realizuje projekty, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Dużym zainteresowaniem cieszą się projekty finansowane ze środków programu Leonardo da Vinci dotyczące organizacji staży zagranicznych dla uczniów kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych i odbywających praktykę zawodową u rzemieślników zrzeszonych w dolnośląskich cechach.
Dla rzemieślników DIR realizuje również projekty związane z edukacją zawodową i dotyczące różnorodnych aspektów, z którymi borykają się rzemieślnicy.

Doskonalenie umiejętności w zielonej gospodarce poprzez zaawansowany program szkoleniowy „Od kołyski do kołyski” (C2C w MŚP)”

Koncepcja Cradle to Cradle w dużej mierze opracowana przez niemieckiego profesora M. Baumgarta, opiera się na przekonaniu, iż ochrona środowiska może być skuteczna jedynie w przypadku, gdy produkty są opracowywane w odniesieniu do całego cyklu życia. Dlatego też Cradle to Cradle nie wytwarza odpadów i odpowiada na pilne wyzwania naszych czasów. Koncepcja Cradle to Cradle® jest postrzegana jako strategia zmian na drodze do nowego systemu gospodarczego, w którym produkty są projektowane w taki sposób, aby nie musiały być regulowane. Celem bezpośrednim koncepcji jest ograniczenie ilości odpadów przez właściwe projektowanie oraz eliminację substacji toksycznych.

>> czytaj więcej
Kariera bez granic

Projekt „Kariera bez granic - transtransgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa” poświęcony jest tematyce preorientacji zawodowej w polsko-niemieckiej części Euroregionu Nysa i dotyczy transgranicznego rynku pracy.

>> czytaj więcej
Nauka Rzemiosła w Europie

W okresie od 31-12-2014 do 30.12.2015 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zaplanowała realizację projektu „Nauka rzemiosła w Europie” w ramach Programu ERASMUS+.

>> czytaj więcej
WKDS – spójność dialogu

Celem projektu jest zapewnienie spójności struktur dialogu społecznego na poziomie regionalnym poprzez promocję, sesje konsultacyjne, szkolenia dla przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego i organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych w całym kraju.

>> czytaj więcej
REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002