Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Pozostałe

„Promocja i upowszechnianie unikalnych kompetencji rzemieślniczych”- cykl art artykułów opisujących ginące zawody rzemieślnicze. Zapraszamy do lektury

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, w ramach umowy z Województwem Dolnośląskim zrealizował  zadanie publiczne pt. „Promocja i upowszechnianie unikalnych kompetencji rzemieślniczych”. Celem zadania była promocja rzemieślniczych zawodów niszowych/ginących. Działanie to było zrealizowane poprzez rozpowszechnienie informacji o działalności i potrzebie kontynuacji kształcenia w zakresie znikających  z naszego życia unikalnych profesji, które dotyczą przeważnie zawodów rzemieślniczych. Wiele z tych zawodów zostało wypartych przez rozwój nowoczesnej technologii i produkcję masową. Są jednak takie, o których kontynuację powinniśmy zadbać i szczególnie zabiegać, a dotyczy to zawodów m.in. wpisujących się w potrzeby codziennego funkcjonowania naszego społeczeństwa, takich jak np. szewc, zegarmistrz czy krawiec. Obecnie szczególnego znaczenia nabierają zawody, które zanikają z rynku pracy ze względu na brak zainteresowania ich wykonywaniem. Jedną z przyczyn takiego stanu jest brak wiedzy w społeczeństwie o możliwościach zdobywania wykształcenia i wykonywania tych zawodów, na które jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku.    W ramach realizacji zadania publicznego „Promocja i upowszechnianie unikalnych kompetencji rzemieślniczych”, zostały opublikowane w prasie dolnośląskiej , dzienniku „Gazeta Wrocławska”, artykuły opisujące ginące zawody rzemieślnicze.

Zapraszamy do lektury

Zadanie publiczne sfinansowano ze środków budżetu  Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

„Rzemiosło otwarte na innowacje” – cykl artykułów prezentujących rzemieślników i ich firmy otwarte na innowacje.

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, w ramach umowy z Województwem Dolnośląskim zrealizował  publiczne pt. „Rzemiosło otwarte na innowacje”.

Celem zadania była promocja innowacyjnych zakładów rzemieślniczych Dolnego Śląska. Na terenie naszego województwa działają nowoczesne firmy rzemieślnicze, które nie zamykają się w tradycyjnych metodach pracy, lecz łączą tradycje z nowoczesnością. Firmy te uznają innowacje za kluczowy aspekt prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Współpracują z ośrodkami B+R, wdrażają nowe technologie, innowacje w metodach organizacji pracy, podnoszą kwalifikacje i kompetencje swoje i pracowników.   Są znane nie tylko na dolnośląskim rynku, ale i na rynku europejskim, rzadko jednak są kojarzone z działalnością rzemieślniczą. Uczestniczą w wielu międzynarodowych imprezach (targi, wystawy itp.) promując nie tylko swoją działalność, ale i gospodarkę naszego regionu. W społeczeństwie jednak rzemieślnik najczęściej kojarzony jest z małą, jednoosobową firmą o zasięgu lokalnym.

Poprzez realizację zadania „Rzemiosło otwarte na innowacje” pokazano społeczeństwu rzemieślników i ich działalność, otwartą na łączenie tradycyjnych umiejętności ze stosowaniem nowoczesnych technologii. Zakłady te odnoszą sukcesy na rynku i są przykładem dobrych praktyk rzemiosła dla innych podmiotów gospodarczych, oraz dla kandydatów do zdobycia zawodu rzemieślniczego.

W dzienniku „Gazeta Wrocławska” opublikowano 4 artykuły prezentujące rzemieślników i ich firmy otwarte na innowacje.

Zapraszamy do lektury.

 

Zadanie publiczne sfinansowano ze środków budżetu  Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002