Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

XIX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

Agnieszka / 26-02-2019

XIX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza wraz z Państwowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu organizuje XIX edycję Ogólnopolskiego konkursu Wiedzy
o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pod hasłem „Bezpiecznie od startu”
(etap regionalny).

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Etap regionalny odbędzie się  29 marca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Izby.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Izbie
tel. 071 344-86-91 w. 59.

 

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002