Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Zaproszenie do składania ofert na opiekuna grupy młodzieży w ramach programu ERASMUS + Francja – 04-16.12.2017 Niemcy – 04-16.12.2017

 • Strona główna
 • Aktualności
 • Zaproszenie do składania ofert na opiekuna grupy młodzieży w ramach programu ERASMUS + Francja – 04-16.12.2017 Niemcy – 04-16.12.2017

Agnieszka / 21-11-2017

 

Zaproszenie do składania ofert na opiekuna grupy młodzieży w ramach programu ERASMUS +

Francja – 04-16.12.2017

Niemcy – 04-16.12.2017

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu rozpoczęła realizację projekt pod nazwą „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż”

W ramach tego projektu w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2018 r. zostanie wysłanych 84 uczniów szkół zawodowych na dwutygodniowe staże do Niemiec i Francji.

Przedmiotem zapytania jest składanie ofert na opiekunów,  uczestników stażu zagranicznego w Niemczech i Francji (uczniowie szkół zawodowych, 10-12-osobowych)

Jeden opiekun odpowiadać będzie za 1 grupę młodzieży.

Zleceniobiorca zapewnia:
1. Podróż
2. Zakwaterowanie
3. Ubezpieczenie

 1. Wyżywienie  (opcjonalnie, bądź kieszonkowe na wyżywienie)
 2. Dokumenty poświadczające udział w projekcie unijnym.

ZAPEWNIAMY BARDZO ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE,

oraz możliwość długofalowej współpracy przy projektach unijnych.

(w formie dofinansowania w kwocie obliczonej jako suma iloczynu liczby dni mobilności i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego (ryczałt na koszty utrzymania)
oraz kwoty ryczałtowej na podróż (http://www.power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe%20/))

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. opieka nad 10-12 -osobową grupą młodzieży w ramach projektu „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż” podczas stażów w Niemczech i Francji w terminie 03.12.2017 – 16.12.2017. (opieka nad uczestnikami od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu powrotu do Wrocławia)
 2. pomoc językowa w zakładach pracy stażystów,
 3. 2 wizyty monitorujące w zakładach pracy stażystów,
 4. organizacja i uczestnictwo zajęć kulturowych, rozwiązywanie bieżących problemów grupy,
 5. stały kontakt z koordynatorem projektu i partnerem zagranicznym,
 6. przesłanie raz w tygodniu raportu z przebiegu stażu,
 7. kontrola wypełniania dzienniczków praktyk przez uczniów,
 8. zgłaszanie zaistniałych problemów,
 9. dokumentowanie fotograficzne pobytu uczestników stażu,
 10. Szczegółowe informacje na temat programu na stronie http://erasmusplus.org.pl/

Wymagania dotyczące Wykonawcy:

 1. biegła znajomość języka niemieckiego (Grupa 4), biegła znajomość języka francuskiego (Grupa 6),
 2. doświadczenie w pracy z młodzieżą, przygotowanie pedagogiczne mile widziane,

Dodatkowym autem będzie doświadczenie związane w udziale w projektach związanych z mobilnością zagraniczną uczniów i absolwentów szkół zawodowych.

Zgłoszenie wraz dokumentami poświadczającymi wymagania (m.in. zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, itp.) należy przekazać w formie papierowej lub przesłać drogą e-mail bądź faksem  na adres:

   Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu,

   Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

   e-mail: a.wilk@izba.wroc.pl

   fax: 71-343 38 32

Wszystkich informacji udziela koordynator projektu:

Agnieszka Wilk tel. 71-344 86 91  lub 29

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002