Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Nominacje na egzaminatorów.

Nominacje na egzaminatorów.

 

         W dniu 27 lipca 2018 roku w hotelu Novotel miało miejsce uroczyste wręczenie nominacji na egzaminatorów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej w kadencji 2018 – 2022. W tym podniosłym akcie wzięli udział  przewodniczący komisji egzaminacyjnych oraz ich zastępcy. Uczestniczący
w uroczystości dr Jan Kamiński z Dolnośląskiego  Kuratorium Oświaty wskazał  w swoim wystąpieniu na rolę dyplomu czeladniczego na rynku pracy jako jednego z podstawowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób zdających egzaminy w rzemiośle. Z kolei wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zygmunt Rzucidło  mówił w swoim wystąpieniu nie tylko o dorobku rzemiosła podtrzymywanego przez kolejne pokolenia rzemieślników, ale także wyzwaniach przed, którymi  obecnie stoimy. Zaliczył do nich nie tylko kwestie związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem egzaminu czeladniczego, ale także promocję rzemiosła oraz jego przyszłość w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji i zapotrzebowania na rynku pracy.

 

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002