Szukaj
Close this search box.

Akty prawne

USTAWY:

ROZPORZĄDZENIA:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie praktycznej nauki zawodu (POBIERZ)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (POBIERZ)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (POBIERZ)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (POBIERZ)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (POBIERZ)