Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Więcej informacji o CEEB i deklaracji o źródłach ciepła znajdziecie tutaj.

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi jedynie 14 dni.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;

budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);

każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Złożyć deklarację można najszybciej internetowo https://www.gov.pl/web/gov/zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb lub do urzędu miasta lub urzędu gminy – właściwego ze względu na lokalizacją budynku lub listownie.