Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej.

Kiedy odbędzie się spotkanie?
Piątek 29.04.2022 r. w godz. od 12:00 do 14:00

O czym będzie mowa?
Podczas spotkania poruszane będą następujące kwestie:
Co to jest dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Kto może ubiegać się o przedmiotowe wsparcie
Jakie warunki formalno – prawne musi spełniać Wnioskodawca
W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zostanie omówiony druk wniosku o dofinansowanie
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zostaną omówione najczęściej popełniane błędy przy redagowaniu wniosku.

W spotkaniu weźmie również udział ekspert z Wrocławskiego Parku Technologicznego, który przedstawi ofertę wsparcia dla osób zakładających działalność gospodarczą.

Jak wziąć udział w spotkaniu?
Napisz do dnia 26.04.2022 r. e-mail na adres konsultacje@pup-wroclaw.pl, w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

Jak to działa?
1)Zgłaszasz swój udział,
2) w piątek (29.04.2022 r.) do godz. 9:00 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinarium,
3) tego samego dnia o godz. 12:00 spotykamy się i do godz. 14:00 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.
Uwaga liczba miejsc jest ograniczona do 40

Gdzie odbędzie się spotkanie i jaką będzie miało formę?
Spotkanie będzie webinarem (seminarium prowadzone za pomocą technologii webcast) i będzie miało formę interaktywną i będzie prowadzone w formie online, co znaczy, że każdy słuchacz będzie miał kontakt z prowadzącymi.