[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=”]
Dolnośląski Klucz Sukcesu” dla prezesa naszej Izby !

W dotychczasowych edycjach wręczono ponad 250 Kluczy, a nominowanych do tego wyróżnienia było ponad 970 podmiotów. W tym roku wręczono je w siedmiu kategoriach, przyznano dwa Specjalne Klucze.

Już po raz dwudziesty trzeci Kapituła Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska przyznała  osobom , instytucjom, organizacjom zasłużonym w rożnych dziedzinach „ Dolnośląskie Klucze Sukcesu”. Jej przewodniczący dr. Bogdan Cybulski powiedział „ Nowinom Rzemieślniczym”, że od pierwszej edycji przy rozpatrywaniu poszczególnych wniosków szczególna uwaga jest przywiązywana do funkcjonowania kandydatów w ich najbliższym otoczeniu. Istotne jest czy spełnia on swoje powinności publiczne, czy współpracuje z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Kapituła stara się także dostrzegać
i nagradzać dokonania osoby i firmy  działające w środowiskach oddalonych od dużych ośrodków, bowiem tam szczególnie sa potrzebne pozytywne impulsy.

Wyrażamy wielką radość z faktu, że  gronie tegorocznych laureatów tego prestiżowego wyróżnienia znalazł się również nasz prezes Zbigniew Ładziński. Dolnośląski Klucz Sukcesu otrzymał On za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej. Aktu tego dokonali podczas uroczystości zorganizowanej w Arboretum w Wojsławicach koło Niemczy członkowie Kapituły : Kazimierz Janik i Józef Król. Doceniono
w ten sposób wieloletnią działalność naszego Prezesa nie tylko na rzecz samorządu rzemieślniczego ale i i lokalnego. W laudacji podkreślono m.in., że od 40 lat jest Starszym Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze, a od prawie 25 lat jest radnym Rady Miejskiej w tym mieście. Kieruje się dewizą współpracy poprzez wspólne działanie, nawiązuje wielopłaszczyznowe kontakty z różnymi środowiskami pełniąc szereg funkcji społecznych. Oprócz kierowania naszą Izbą oraz jeleniogórskim cechem jest  również : wiceprzewodniczącym tamtejszej Rady Miejskiej,  prezesem Stowarzyszenia Pomagających „ Razem”, Karkonoskiego Klubu Sportowego, przewodniczącym  Rady Parafialnej i Stowarzyszenia Święta Matki pryz parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach.

Dziękując w swoim wystąpieniu wnioskodawcom, członkom Kapituły za to zaszczytne wyróżnienie wskazał, że całe nasze życie jest pracą zespołową. – Cieszę się, że działając w samorządzie lokalnym
i rzemieślniczym jest mi dane pomagać innym, bo w swoim  życiu kieruję się dewizą „ uczynność ponad potrzeby własne”- podkreślił drżącym głosem  nasz prezes.

Do wielu gratulacji jakie z okazji otrzymania „ Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” zostały skierowane pod Jego adresem dołączają się również członkowie zarządu oraz pracownicy biura Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. 
[/av_textblock]