Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu  informuje osoby bezrobotne oraz pracodawców o możliwości złożenia wniosków w ramach dostępnych instrumentów rynku pracy.


Wnioski,  których wzory do pobrania dostępne są na stronie  https://wroclaw.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania , można składać w następujący sposób:

1) w kancelarii Urzędu
w budynku A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.15,


2) drogą pocztową na adres: PUP Wrocław, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław,

3) elektronicznie  poprzez portal praca.gov.pl (wyłącznie: wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PSZ-  WZUZS, skierowanie na szkolenie PSZ-WSI, wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30   roku życia PSZ-WBZAT), pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Składane wnioski rozpatrywane będą w kolejności, zgodnie z datą wpływu do Urzędu, do momentu zaangażowania całości otrzymanych środków na rok 2022 na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych.