Projekt:  Akademia Mobilności Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Szanowni Państwo

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem.

Informujemy, że nabór do Projektu „Akademia Mobilności Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu”

W dniu 10.09.2019 r. Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji  dokona oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych. 

Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o przyjęciu do projektu (telefonicznie lub mailowo).

Do osób niezakwalifikowanych zostaną przesłane informacje dotyczące wpisania zgłoszenia na listę rezerwową uczestników projektu.

W przypadku osób zakwalifikowanych, które jednak podejmą decyzję o rezygnacji z udziału w projekcie, prosimy o pilną informację mailową, abyśmy mogli zaproponować miejsca kandydatom z list rezerwowych. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób zakwalifikowanych do projektu uczestnicy z listy rezerwowej – według kolejności zgłoszeń – będą otrzymywali powiadomienia o możliwości wzięcia udziału w Projekcie.

Jeśli nie otrzymali Państwo powiadomienia lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@izba.wroc.pl.

Informujemy, że od listopada br. rozpocznie się druga tura rekrutacji uczestników III i IV Grupy mobilności, o czym będziemy informować na bieżąco.