Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu w dniu 19 lipca 2019 roku, piątek; w godz.: 9:40-13:30 w budynku „B” Sali nr 06 na parterze Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, przy ul. Glinianej nr 20-22 odbędzie się Kiermasz Zawodów Rzemieślniczych.

Prezentacje zawodów Fryzjer, Kucharz, Cukiernik, Piekarz poprowadzą certyfikowani wykładowcy i Mistrzowie zrzeszeni w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej. Kiermasz jest dedykowany osobom: bezrobotnym, poszukującym pracy oraz takim, które myślą o zmianie zawodu bądź uzyskaniu dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

Do wzięcia udziału w Kiermaszu zapraszamy serdecznie Przedsiębiorców, dla których w dniu 19 lipca 2019 roku, w godz.: 9:00-13:00 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu uruchomi specjalne punkty konsultacyjne, w których będą udzielane informacje z zakresu:

1) Pomocy w poszukiwaniu kandydatów do pracy:

Jeżeli jesteś pracodawcą to w ramach pośrednictwa pracy możesz skorzystać z pomocy urzędu w poszukiwaniu pracowników. W ramach tej pomocy uzyskasz wsparcie w przygotowaniu oferty pracy, a także jej upowszechnieniu, doborze odpowiednich kandydatów, którzy następnie zostaną skierowani do Ciebie na rozmowę. Na życzenie, w ramach realizacji usługi, urząd może zorganizować giełdę pracy lub zaprosić pracodawcę do wzięcia udziału jako wystawca w organizowanych targach pracy.

http://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/pomoc-w-poszukiwaniu-kandydatow-do-pracy/posrednictwo-pracy

2) Wsparcie tworzenia miejsc pracy:

Pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści: pracodawca zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika, osoba bezrobotna ma w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia

http://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy