Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zaprasza do udziału w I etapie – regionalnym – XX Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. Konkurs organizowany jest dla uczniów zakładów rzemieślniczych 27 września 2022 roku w Izbie.

Pierwsza część Konkursu będzie obejmować test składający się z 40 pytań. Do ścisłego finału etapu regionalnego zakwalifikować się może 6 osób, które uzyskają największą ilość punktów na teście. W ścisłym finale uczestnicy będą odpowiadać na 10 pytań ustnie. Pierwsze dwa miejsca finału etapu regionalnego będą reprezentować Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą w finale XX Ogólnopolskiego Konkursu w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 20 października 2022 r. w Warszawie pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego oraz Głównego Inspektora Pracy

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do zgłoszenia się w najbliższym Cechu. Sześciu finalistów rozgrywki regionalnej otrzyma dyplomy oraz upominki ufundowane przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.