W dniu 16 lipca 2019 roku Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zorganizowała kurs przygotowujący do praktycznego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer. Uczestnikami byli adepci fryzjerstwa damskiego i męskiego z terenu całego Dolnego Śląska. Szkolenie przeprowadzili Mistrzowie zawodu Beata Krzemińska i Mario Mayer.