Szukaj
Close this search box.

Nabór do komisji egzaminacyjnej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji egzaminacyjnych sprawdzających i potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób przystępujących do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w danym zawodzie.

Jeśli najwyższa jakość rzemiosła i kultywowanie tradycji rzemieślniczych są dla Państwa cenne i stanowią misję,

jeśli chcą Państwo wykorzystać swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe, praktycznie i merytorycznie:

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zaprasza Państwa do udziału w pracach komisji egzaminacyjnych sprawdzających
i potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób przystępujących do egzaminów czeladniczych i  mistrzowskich w danym zawodzie”

 • KOSZYKARZ PLECIONKARZ
 • FLORYSTA
 • WIZAŻYSTKA/STYLISTKA
 • MECHANIK MOTOCYKLOWY
 • ZDUN
 • MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW ROLNICZYCH
 • ORGANOMISTRZ
 • KELNER
 • WULKANIZATOR
 • WITRAŻOWNIK
 • MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
 • OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Zapewniamy pracę (dodatkową) w prestiżowej instytucji, atrakcyjne wynagrodzenie, miłą atmosferę i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Zainteresowanych kandydatów do komisji egzaminacyjnych prosimy o wypełnienie i złożenie poniższych dokumentów:

oraz załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w w/w rozporządzeniu.

Złożenia  oferty można dokonać mailowo lub skontaktować się z nami bezpośrednio:

e-mail: oswiata@izba.wroc.pl

tel. 71 344 86 91  wew. 59.

Osoby zainteresowane powołaniem do komisji powinny spełniać wymogi kwalifikacyjne określone
w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.)

Przewodniczący komisji i zastępcy przewodniczącego komisji powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin.

W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji spełniającego wymagania,  w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji powinni  posiadać:

1)wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2) wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo

3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co naj-mniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Członkowie komisji powinni posiadać:

1)wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu,
po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2)wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z2016r. poz.1379), lub ukończony kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

WYKAZ KOMISJI EGZAMINACYJNYCH