Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” wspólnie z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.  zaprasza na bezpłatne webinarium: Nowe możliwości wsparcia przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego i opolskiego, które odbędzie się 18 maja br. o godzinie 10:00.

Agenda webinarium:
Główny Punkt Informacji Funduszy Europejskich:

Pomoc ze środków Funduszy Europejskich dla dolnośląskich przedsiębiorstw oraz nowe możliwości wsparcia w latach 2021-2027
1. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku
2. Wsparcie pożyczkowe dla MŚP
3. Wsparcie rozwoju kompetencji pracowników i samozatrudnionych
4. Fundusze i Programy w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ARP SA – innowacyjny partner wspierający w rozwoju przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego i opolskiego – formy wsparcia

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Łukasz Tur – Konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu

Monika Konofał – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Barbara Guziak – Ekspert Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Krystian Cencora – Ekspert w Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Link do rejestracji:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/nowe-mozliwosci-wsparcia-przedsiebiorcow-z-wojewodztwa-dolnoslaskiego-i-opolskiego/register?_ga=2.181297954.48227554.1652100285-793848588.1600691460