Szukaj
Close this search box.

Opłaty OBOWIĄZUJĄCE W 2023 ROKU

RODZAJ OPŁATY
Egzamin czeladniczy 969,46 zł
Egzamin czeladniczy poprawkowy 484,73 zł
Egzamin sprawdzający 346,23 zł
Egzamin mistrzowski 1 938,94 zł
Egzamin mistrzowski poprawkowy 969,46 zł
Duplikat świadectwa czeladniczego/dyplomu mistrzowskiego 30,00 zł
Dyplom mistrzowski ozdobny 150,00 zł
Świadectwo czeladnicze ozdobne 100,00 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres nauki zawodu 30,00 zł

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza informuje iż z dniem 18.01.2024 roku obowiązują nowe stawki opłat za egzaminy.