Opłaty OBOWIĄZUJĄCE W 2023 ROKU

RODZAJ OPŁATY
Egzamin czeladniczy 870,25 zł
Egzamin czeladniczy poprawkowy 435,125 zł
Egzamin sprawdzający 310,80 zł
Egzamin mistrzowski 1 740,51 zł
Egzamin mistrzowski poprawkowy 870,26 zł
Duplikat świadectwa czeladniczego/dyplomu mistrzowskiego 30,00 zł
Dyplom mistrzowski ozdobny 150,00 zł
Świadectwo czeladnicze ozdobne 100,00 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres nauki zawodu 30,00 zł

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza informuje iż z dniem 17.01.2023 roku obowiązują nowe stawki opłat za egzaminy.