PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Projekty zakończone

WKDS – spójność dialogu

Ustawa o Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego nie wyczerpują możliwości współdziałania administracji rządowej z WKDS-ami. Wśród organizacji pracodawców panuje przekonanie, że

Czytaj więcej »
Projekty zakończone

Nauka Rzemiosła w Europie

W okresie od 31-12-2014 do 30.12.2015 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zaplanowała realizację projektu „Nauka rzemiosła w Europie” w ramach Programu ERASMUS+. Głównym celem projektu jest zwiększenie

Czytaj więcej »