Spotkanie projektowe Hanse Parlament pt.” “Increasing Customer Innovation in Small and Medium Enterprises (ICIinSMEs)” czyli „Cyfrowe metody, zestaw narzędzi i szkolenia w celu zwiększenia innowacji zorientowanych na potrzeby klienta MŚP”.

Dnia 18.11.2022 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy Placu Solnym 13, odbyło się spotkanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Byli to m.in. właściciel zakładu metali i konstrukcji metalowych, właściciel pralni, właścicielka firmy tępiących szkodniki, właścicielki salonów fryzjerskich, pracownik restauracji, zegarmistrz, firmy wyrobów z kamienia, a nawet projektant mody. Łącznie wzięło udział aż 19 osób.

Spotkanie poprowadzili naukowcy, dr Magdalena Ornatowska i dr Maciej Sygit. Uczestnicy zostali zapoznani z definicjami innowacyjności i kreatywności. Metody ułatwiające twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów to np. burza mózgów, metoda 635, mind mapping (mapa myśli), diagram Ishikawy.

Każdy z uczestników otrzymał karty pracy: propozycje wartości i segment klientów, model biznesowy i mapa empatii.