Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w kursie pedagogicznym do składania formularzy zgłoszeniowych. Poniżej prezentujemy harmonogram najbliższego kursu.

UWAGA! Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie się grupy minimum 7 osób. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami jest wstępną deklaracją chęci udziału.

Więcej informacji na temat kursu: https://izba.wroc.pl/dir2019/kurs-pedagogiczny-2022/