ZAPRASZAMY
Rzemieślników, mistrzów szkolących uczniów w systemie dualnym oraz kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w Projekcie.

SKORZYSTAJ i POZNAJ
Warsztat pracy niemieckich instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ZDOBĄDŹ
Nowe doświadczenia w pracy z uczniem w systemie dualnym ! Niemieccy rzemieślnicy zaprezentują swoje rozwiązania i dobre praktyki w zakresie kształcenia młodocianych pracowników.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ?
Aby zgłosić swój udział w Projekcie AMI należy wypełnić i przesłać kartę zgłoszeniową!
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w linku poniżej:

Akademia Mobilności Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

MASZ PYTANIA?
Zadzwoń: – 71/344-86-91
Napisz: sekretariat@izba.wroc.pl
Zgłoś się osobiście do biura Projektu: Plac Solny 13 we Wrocławiu, (siedziba Izby)

Poinformujemy Cię szczegółowo o działaniach w projekcie, odpowiemy na wszystkie pytania.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Projekt: Akademia Mobilności Instruktorów Praktycznej nauki Zawodu
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacja społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.