Szukaj
Close this search box.

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów informację:  

„WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW  W OKRESIE PANDEMII”.  

W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach tj.   – Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo,   – Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności,   – Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (regulacja w trakcie procedowania) .

  JOLANTA KOSAKOWSKA

Dyrektor Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego