WNIOSKI I INNE DRUKI

EGZAMIN CZELADNICZY

opłata: 870,25zł
opłata za egzamin poprawkowy: 435,13 zł

 • WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO (POBIERZ)
 • ZAŚWIADCZENIE O REALIZACJI NAUKI ZAWODU (POBIERZ)
 • ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (POBIERZ)
 • OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OKRES WYKONYWANIA ZAWODU (POBIERZ)
 • DRUK DO UISZCZENIA OPŁATY  (POBIERZ)

EGZAMIN MISTRZOWSKI

opłata: 1740,52 zł
opłata za egzamin poprawkowy: 870,26 zł

 • WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO (POBIERZ)
 • ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (POBIERZ)
 • OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OKRES WYKONYWANIA ZAWODU (POBIERZ)
 • DRUK DO UISZCZENIA OPŁATY  (POBIERZ)

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY OHP
(OCHOTNICZE HUFCE PRACY)

opłata: 310,80 zł

 • WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO (POBIERZ)
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRZYUCZENIA (POBIERZ)
 • KLAUZULA RODO (POBIERZ)
 • DRUK DO UISZCZENIA OPŁATY (POBIERZ)

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
OSOBA DOROSŁA

opłata: 310,80 zł

 • WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO (POBIERZ)
 • DRUK DO UISZCZENIA OPŁATY  (POBIERZ)
 • KLAUZULA RODO (POBIERZ)

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU

opłata: 30,00 zł

 • DRUK WNIOSKU O WYDANIE DUPLIKATU – POBIERZ

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/świadectwa ozdobnego wraz załączoną klauzulą RODO wysłać należy na e-mail: a.andrzejak@izba.wroc.pl bądź złożyć osobiście w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej).

Wszelkich informacji udziela Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej, tel: 71/344 86 91  wew.43

PODANIE O DYPLOM OZDOBNY

opłata za dyplom mistrzowski ozdobny: 150,00 zł
opłata za świadectwo czeladnicze ozdobne: 100,00 zł

 • PODANIE O DYPLOM OZDOBNY – POBIERZ

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/świadectwa ozdobnego wraz załączoną klauzulą RODO wysłać należy na e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl bądź złożyć osobiście w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 

Wszelkich informacji udziela p. Jadwiga Marszałkowska, tel:71 /344 86 91

WNIOSEK O WYDANIE
ZAŚWIADCZENIA

opłata: 30,00 zł

 • DRUK WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA – POBIERZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o odbytej nauce zawodu wraz załączoną klauzulą RODO wysłać należy na e-mail: a.andrzejak@izba.wroc.pl

bądź złożyć osobiście w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej).

Wszelkich informacji udziela Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej, tel: 71/344 86 91  wew.59

WNIOSEK O SKRÓCENIE/PRZEDŁUŻENIE UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

opłata za dyplom mistrzowski ozdobny: 150,00 zł
opłata za świadectwo czeladnicze ozdobne: 100,00 zł

 • DRUK WNIOSKU O SKRÓCENIE/PRZEDŁUŻENIE UMOWY W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO – POBIERZ

Wypełniony wniosek należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej)

Wszelkich informacji udziela Krystyna Drozd, tel:71/344 86 91 wew.59