Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie 110 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w UP w wieku 18-29 lat z woj. dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r, w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiej niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie 100 z nich: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstw, a także wsparcia pomostowego, w okresie od 01.12.2021-30.06.2023.

Uczestnicy

Grupę docelową projektu stanowi 110 osób, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z woj dolnośląskiego (os fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj dolnośląskiego w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym os znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, kobiety, OzN.).

Planowane efekty