WYKAZ KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

Wykaz zawodów rzemieślniczych w których Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie (60 zawodów)