[av_textblock textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-2bp25a’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
W odpowiedzi na aktywny rynek kosmetyczny oferujemy poszerzenie swojego wykształcenia o status czeladnika, a nawet mistrza w zawodzie wizażystka/stylistka.

Dyplomy te, po zdanym egzaminie w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, wraz z suplementem Europass, otwierają możliwość pracy w tym zawodzie w całej Europie. Pozwala to również na prowadzenie kursów w branży beauty.

Standard wymagań egzaminacyjnych na czeladnika

Egzamin czeladniczy składa się z 2 etapów. Z etapu praktycznego i teoretycznego.  W etapie praktycznym kandydat wykazuje umiejętność wykonywania makijażu odpowiedniego do typu urody, korekcji niedoskonałości urody, demakijażu, makijażu dziennego, wieczorowego i okolicznościowego. Na etap teoretyczny składają się dwie części: pisemna i ustna. W części pisemnej pojawią się pytania z 7 działów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Natomiast w części ustnej należy odpowiedzieć na 9 pytań z 3 działów: technologia, maszynoznawstwo i materiałoznawstwo.

Standard wymagań egzaminacyjnych na mistrza

Egzamin mistrzowski odróżniają dodatkowe dwa działy w części pisemnej etapu teoretycznego: podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyki nauczania. W etapie praktycznym egzaminu mistrzowskiego należy wykonać zadanie omawiając rodzaj cery i kształtu twarzy, wykonać modelowanie twarzy z zastosowaniem „światło-cieni”; omówić i wykonać korekty poszczególnych elementów twarzy. Zadaniem będzie wykonanie profesjonalnego makijażu fotograficznego, ślubnego oraz prezentacja wykonanych prac.

Opłata za egzamin czeladniczy wynosi 760,71zł, za mistrzowski 1521,43zł. (stawki obowiązujące w całej Polsce, kod zawodu 514208 – oznacza to, że dyplomy bez tego kodu są nieważne)

W przypadku ukończenia kształcenia w formie pozaszkolnej wymagany jest roczny kurs i co najmniej 300h lekcyjnych!

W przypadku ukończenia studiów kosmetologicznych i dwuletnim stażem w zawodzie można przystąpić od razu do egzaminu mistrzowskiego.

W przypadku zaliczania stażu liczy się praca kosmetologiczna, kosmetyczna, na stanowisku wizażystki, stylistki, praca w drogerii pod warunkiem zapisu o wykonywaniu makijaży.

Do wniosku prosimy załączyć wszelkie informacje umożliwiające potwierdzenie okresu wykonywania zawodu w praktycznie.

W przypadku pytań prosimy o maila: oswiata@izba.wroc.pl lub telefon 713448691 wew. 43.

Zapraszamy do składania WNIOSKÓW
[/av_textblock]