w ramach projektu: „Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu ; „Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (2019-1-PL01-KA102-064456)
 
                                                                                                                                                     I.            Zleceniodawca
 
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
Plac Solny 13
50-061 Wrocław
 
                                                                                                                           II.            Opis przedmiotu zamówienia
 
·         21 h lekcyjnych,
·         grupa 13 osób (uczniowie klas 2,3 szkół branżowych oraz absolwenci do roku czasu),
·         zakres: podstawy języka niemieckiego oraz tematyka związana z językiem zawodowym (kucharz),
·         termin: 18.05.-27.05.2022 r.,
·         miejsce: zajęcia w formie online poprzez platformę Teams,
·         przygotowanie materiałów dydaktycznych, w tym listy słownictwa z zakresu zawodu kucharz,
·         przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przed i po zakończeniu kursu,
·         monitoring postępów językowych.
 
                                                                                                                   III.            Termin i miejsce składania ofert
 
Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – kurs języka niemieckiego”, do dnia 16.05.2022 r., godz.12:00.
 
 
III. Kontakt
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Barbara Olech- Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej
Tel. (71) 344 86 91 w.25
E-mail: b.olech@izba.wroc.pl
 
 
 
 
 
 
Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – język niemiecki”, do dnia 16.05.2022 r., godz.12:00.
 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny.