Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Program Wsparcia Edukacji”, w module Innowacyjna edukacja.

Unieważnienie postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja z dnia 23.11.2022 r. informujemy, że ze względu na liczne zapytania związane z doszczegółowieniem przedmiotu umowy, zapytanie zostaje unieważnione. Instytucja rozpisze ponownie zapytanie ofertowe.

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest nakręcenie trzech filmów instruktażowych w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, mających na celu pokazanie wykorzystania innowacyjnych metod kształcenia.

Celem filmu jest wsparcie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, emitowanych w minimum 15 punktach, w tym strony internetowe cechów, YouTube, media społecznościowe DIR, poprzez upowszechnienie wiedzy praktycznej z zakresu edukacji w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz. Filmy instruktażowe, które powstaną w ramach projektu będą wspierały edukację, oddając placówkom gotowe narzędzie do pracy, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli kształcenia zawodowego. Ich upublicznienie i dostosowanie do współcześnie atrakcyjnych narzędzi, pozwoli dotrzeć do młodzieży i zapewnić im bezpłatny dostęp do treści ułatwiających przyswajanie informacji, niezbędnych w procesie edukacji i na jej zakończenie. Uczeń będzie mógł samodzielnie i w dogodnym dla siebie czasie, korzystać z takiej opcji i wspomóc swoją edukację innowacyjnym narzędziem

Termin realizacji

Projekt musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Ostateczny termin wykonania zamówienia: do dnia 14.12.2022 r. do godz. 15:30.

Kryteria oceny ofert

100% cena

Oferta

zapytanie ofertowe

zalacznik-1-formularz oferty

zalacznik-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych-lub-osobowych

zalacznik-3-zasady-przetwarzania-danych

zalacznik-4-zaswiadczenie-o-niekaralnosci

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zapytanie ofertowe, załączniki 1,2,3,4)

Musi ona zawierać:

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy m.warchal@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja”, do dnia  25 listopada 2022 roku, godz. 15:00.

Kontakt:

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Warchał – Wydział projektów, promocji i współpracy międzynarodowej

Tel. (71) 344 86 91 w. 29

E-mail: m.warchal@izba.wroc.pl