Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane do pracodawców zatrudniających do 20  pracowników w ramach realizacji  programu prewencyjnego

 „Zdobądź Dyplom PIP”

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne.

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.

Nadrzędnym celem programu jest wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej poprawy warunków pracy oraz doprowadzenie zakładu do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy.

Szkolenia odbędą się:

– 15 marca 2022r. o  godzinie 10:00  w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy,

ul. Kopernika 5 we Wrocławiu.

– 16 marca 2022r.  o  godzinie 10:00 w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Oddział w Wałbrzychu, ul. Generała Andersa 136.

– 17 marca 2022r.  o  godzinie 10:00 w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Oddział w Legnicy, ul. Lotnicza 15.

– 18 marca 2022r.  o  godzinie 10:00 w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Oddział w Jeleniej Górze, ul.  Wincentego Pola 8a.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy przekazać pod numerem telefonu 713710434 lub mailowo  elzbieta.nowak@wroclaw.pip.gov.pl, agnieszka.czajkowska@wroclaw.pip.gov.pl