Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Zapytania ofertowe

dir / 02-03-2017

2018.06.29
Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert nr 5
z dnia 29.06.2018 r.
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
zaprasza do składania ofert na:
dostosowanie budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy Pl. Solnym 13 do wymogów p.poż.
W załączeniu:
załącznik nr 1formularz ofertowy,
załącznik nr 2projekt umowy,
załącznik nr 3:
6. STWiOR,
załącznik nr 4 wykaz robót,
załącznik nr 5: wykaz osób.
2018.06.12
Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert nr 4
z dnia 12.06.2018 r.
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
zaprasza do składania ofert na:
Wymianę wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy Pl. Solnym 13, Wrocław
W załączeniu:

zapytanie ofertowe,

załącznik nr 1formularz ofertowy.

załącznik nr 2projekt umowy.

załącznik nr 3:

1. projekt centralnego ogrzewania,

2. projekt budowlany,

3. projekt wykonawczy (branża sanitarna),

4. przedmiary robót (branża sanitarna),

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża sanitarna).

załącznik nr 4wykaz robót.

załącznik nr 5wykaz osób.

2018.02.13

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w ramach projektu „Jesteśmy gotowi na sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. wyboru trenera / trenerki do prowadzenia szkolenia.

W załączeniu:

2018.02.13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w ramach projektu „Jesteśmy gotowi na sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. wynajmu sal szkoleniowych i usługi gastronomicznej.

W załączeniu:

 2018.01.16  

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu informuje, że postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania „Modernizację energetyczną budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne” z dnia 22.12.2017 r. prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje unieważnione.

W załączeniu:

 

2017.12.22

Zapytanie ofertowe nr 5/TERM/2017 pt. „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne” opublikowane  przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu w dniu 22.12.2017 r., pod numerem: 1077370 w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej  na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W załączeniu:

zapytanie ofertowe,

– załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

– załącznik nr 2 – oświadczenie,

– załącznik nr 3 – Projekt umowy,

– załącznik nr 4:

1. Projekt budowlany:

projekt budowlany,

2. Przedmiary robót:

branża budowlana,

branża elektryczna,

branża sanitarna.

3. Projekt wykonawczy:

branża budowlana,

branża elektryczna,

branża sanitarna.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

branża budowlana,

branża elektryczna,

branża sanitarna.

5. Audyt energetyczny:

audyt energetyczny.

– załącznik nr 5 – wykaz robót,

– załącznik nr 6 – wykaz osób.

2017.12.01             Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

4/TERM/2017 pt. „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne” opublikowane  przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu

 

2017.11.17

Zaproszenie do składania ofert na opiekuna grupy młodzieży w ramach programu ERASMUS + Francja – 04-16.12.2017 Niemcy – 04-16.12.2017

 2017.11.17

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR: DA – 4131-3/2017

na dostawę i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, wewnątrz budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej  we Wrocławiu przy pl. Solnym 13 wpisanego do Rejestru Zabytków.

W załączeniu:

 

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 2017.11.17

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR: DA – 4131-2/2017

na dostawę i montaż 2-ch napędów do drzwi jednoskrzydłowych w budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy pl. Solnym 13 wpisanego do Rejestru Zabytków.

W załączeniu:

 

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2017.11.17

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR: DA-4131-1/2017

 

na budowę szybu windowego i/lub dostawę z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy pl. Solnym 13 wpisanego do Rejestru Zabytków.

W załączeniu:

– Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty,

– Załączniki nr 2:

 

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2017.11.10

Zapytanie ofertowe nr 4/TERM/2017 pt. „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne” opublikowane  przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu w dniu 10.11.2017 r., pod NR 1067595 w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej  na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W załączeniu:

zapytanie ofertowe,

– załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

– załącznik nr 2 – oświadczenie,

– załącznik nr 3 – Projekt umowy,

– załącznik nr 4:

1. Projekt budowlany:

projekt budowlany,

2. Przedmiary robót:

branża budowlana,

branża elektryczna,

branża sanitarna.

3. Projekt wykonawczy:

branża budowlana,

branża elektryczna,

branża sanitarna.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

branża budowlana,

branża elektryczna,

branża sanitarna.

5. Audyt energetyczny:

audyt energetyczny.

– załącznik nr 5 – wykaz robót,

– załącznik nr 6 – wykaz osób.

2017.10.27 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu informuje, że postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania „Modernizację energetyczną budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne” z dnia 14.09.2017 r. prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje unieważnione.

Więcej informacji w załączeniu.

 2017.10.20 Część 2:

treść pytań dotyczących zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. Modernizację energetyczną budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu” wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

W załączeniu:

zapytania wraz z odpowiedziami.

2017.10.19 Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. Modernizację energetyczną budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu” wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

W załączeniu:

zapytanie wraz z odpowiedziami.

2017.10.19 Informacja o zmianie treści ogłoszenia – dotyczy zapytania ofertowego  na modernizację energetyczną budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13  we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13  we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne”
2017.10.05 Informacja o zmianie treści ogłoszenia – dotyczy zapytania ofertowego  na modernizację energetyczną budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13  we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13  we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne”
2017.09.27  Informacja o zmianie treści ogłoszenia – dotyczy zapytania ofertowego  na modernizację energetyczną budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13  we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13  we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne”
2017.09.26 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie czterech szkoleń oraz indywidualnego doradztwa dla 31 rzemieślników w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie do konkursu:
1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny (mikroprzedsiębiorcy – rzemieślnicy) wpłynęło 3 oferty.W załączeniu – ZESTAWIENIE OFERT.
2017.09.15 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie czterech szkoleń oraz indywidualnego doradztwa dla 31 rzemieślników w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie do konkursu:
1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny (mikroprzedsiębiorcy – rzemieślnicy)
2017.09.18 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sal na szkolenia
 2017.09.18  ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczące przeprowadzenia szkolenia wstępnego bhp)
 2017.09.14

 

Zapytanie ofertowe nr 3/TERM/2017 pt. „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13  we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne” opublikowane  przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu  w dniu 14.09.2017 r., pod NR 1055569 w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej  na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

W załączeniu:

zapytanie ofertowe,

– załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

– załącznik nr 2 – oświadczenie,

– załącznik nr 3 – Projekt umowy,

– załącznik nr 4:

1. Projekt budowlany:

projekt budowlany,

2. Przedmiary robót:

branża budowlana,

branża elektryczna,

branża sanitarna.

3. Projekt wykonawczy:

branża budowlana,

branża elektryczna,

branża sanitarna.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

branża budowlana,

branża elektryczna,

branża sanitarna.

5. Audyt energetyczny:

audyt energetyczny.

 

– załącznik nr 5 – wykaz robót,

– załącznik nr 6 – wykaz osób.

 

 2017.04.03 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego NR2/TERM/2017 z dnia 16.03.2017 r. po rozpatrzeniu wszystkich złożonych ofert wybrana została oferta firmy:

SOLARSYSTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut-Nawara E.

ul. Słowackiego 42, 32 – 400 Myślenice

Więcej informacji w ZAŁĄCZENIU.

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/TERM/2017 z dnia 16.03.2017 r. wpłynęło 6 (sześć) ofert.

W załączeniu – ZESTAWIENIE OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 2/TERM/2017 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dla zadania „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu”:

zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 i 2 tj. formularzem i oświadczeniem,

załącznik nr 3 – projekt umowy wraz z załącznikiem,

załącznik nr 4 – audyt energetyczny,

załacznik nr 5 – wykaz usług.

 2017.03.14 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/TERM/2017 z dnia 02.03.2017 r. wpłynęły 4 (cztery) oferty.

W związku, iż najniższa cena oferty przekroczyła budżet, Zamawiający unieważnia postępowanie.

W załaczeniu – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

 2017.03.02 Zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dla zadania „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu”:

zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 i 2 tj. formularzem i oświadczeniem,

wyjaśnienia do zapytania (06.03.2017 r.),

załącznik nr 3 – projekt umowy,

załącznik nr 4 – audyt energetyczny.

3.03.2017

2017.03.02

2017.03.02

2017.02.27

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/2017dotyczące wyboru trenera /trenerki do prowadzenia szkolenia (kucharz)
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2017 dotyczące wyboru trenera /trenerki do prowadzenia szkoleniaZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2017 dotyczące wyboru trenera /trenerki do prowadzenia szkolenia
Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia wstępnego bhp
2017.02.10 Zapytanie ofertowe dot. wyboru trenera /trenerki do prowadzenia szkolenia
2017.02.02 Zapytanie ofertowe – wynajem sal na szkolenia
2016.10.25  Zapytanie ofertowe- Ubezpieczenie uczestników i opiekunów praktyk, Grupa nr 1 i Grupa nr 2
Informacja z otwarcia oferty „Ubezpieczenie uczniów, uczestników….”
2016.10.25  Zapytanie ofertowe- Transport uczniów, uczestników praktyk (84 osoby łącznie) i 8 opiekunów uczniów (8 osób łącznie) – 8 tras: TAM, 8 tras- POWRÓT
 Informacja z otwarcia oferty „Transport uczniów, uczestników praktyk…”
2016.10.10 Zapytanie ofertowe – kursy języka niemieckiego w ramach projektu „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż”
  2016.06.09 Zapytanie cenowe- zakup laptopa z oprogramowaniem
  2016.01.15 Zapytanie cenowe – zakup komputera stacjonarnego
  2015.12.28   Zapytanie cenowe – zakup kalendarzy trójdzielnych
  2015.08.03  Zapytanie ofertowe – zakup aparatu fotograficznego
  2015.08.03  Zapytanie ofertowe – zakup monitora
  2015.08.03  Zapytanie ofertowe – zakup komputera z oprogramowaniem
 2015.04.30  Opiekun dla Uczestników stażu w Niemczech 09-21.11.2015/ grupa 4
 2015.04.30 Opiekunowie dla uczestników stażu w Niemczech 21.09.15 – 02.10.15/ grupa 2 i 3
 2015.03.27 Opiekun dla uczestników stażu w Niemczech 13-24.04.2015 / gr 1
 2015.03.27  Kurs językowy-kulturowo-pedagogiczny dla uczestników stażu w Niemczech
 2015.03.27  Przewóz osób na trasie Wrocław-Ostritz/ Ostritz Wrocław gr 1
 2015.03.27  Ubezpiecznie grupowe osób gr 1
2014
2014.05.23 Wykonanie i dostawa banera typu roll-up (KBG)
2014.05.22 Oszacowanie kosztów zakupu i dostawy materiałów biurowych (KBG)
2014.05.19 Wykonanie i dostawa banera typu roll-up (KBG)
2014.04.25 Wynajem sali szkoleniowej oraz usługa gastronomiczna (KBG)
2014.04.23 Usługa tłumaczeń polsko-niemieckich ustnych i pisemnych (KBG)
2014.03.06 Zakup i dostawa materiałów biurowych
2014.02.12 Opiekun dla uczestników stażu w Niemczech (marzec 2014)
2014.01.03 Przewóz osób na trasie Wrocław-Brunszwik
2014.01.03 Opiekun dla uczestników stażu w Niemczech
2013
2013.10.08 Opiekun dla uczestników stażu w Niemczech
2013.10.08 Przewóz osób na trasie Wrocław-Brunszwik
2013.09.24 Kurs jezykowo-kulturowy dla uczestników stażu wNiemczech
2013.09.18 Przygotowanie materiałów informacyjno-upowszechniających (GIB8)
2013.09.18 Druk materiałów informacyjnych (GIB8)
2013.09.09 Przewóz osóbna trasie Wrocław-Arras
2013.09.09 Opiekun dla uczestników stażu we Francji
2013.08.05 Usługa tłumaczeniowa (GIB8)
2013.03.12 Przewóz osób na trasie Wrocław-Arras
2013.02.24 Kurs językowo-kulturowy dla uczestników stażu we Francji
2013.02.22 Opiekun dla uczestników stażu we Francji
2013.02.05 Opiekun dla uczestników stażu w Niemczech (Drezno)
2013.01.08 Opiekun dla uczestników stażu w Niemczech (Brunszwik)
2013.01.08 Przewóz osób na trasie Wrocław-Brunszwik
2013.01.03 Warsztaty pedagogiczne dla uczestników staży zagranicznych
2013.01.03 Kurs językowo-kulturowy (niemiecki).

 

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002