Organizator:

Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego

i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu

Wsparcie merytoryczne:
Z prośbą o patronat nad konkursem wystąpiono do:

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Dyrektora Departamentu Edukacji we Wrocławiu

Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

„Nowin Rzemieślniczych” – biuletynu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

„Odkrywcy” – miesięcznika wydawany przez Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o.

Uczestnicy:

Uczniowie liceów, techników i szkół branżowych

Cele konkursu:

Termin nadsyłania zgłoszeń

do 17 kwietnia 2022 r. na e-mail: konkurs.kilinski@zsz5.edupage.org

Termin nadsyłania prac

do 29 kwietnia 2022 r. na adres e-mail: konkurs.kilinski@zsz5.edupage.org    oraz    drogą  pocztową:    50-527    Wrocław, ul. Jana Wł. Dawida 5. Na kopercie prosimy umieścić hasło: Konkurs „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” oraz podać kategorię. Decyduje data stempla pocztowego.

Kategorie:
  1. Literacka
  2. Muzyczno-literacka na wiersz lub piosenkę.
  3. Plastyczna

Ogłoszenie wyników:

Rozstrzygnięcie konkursu do 1 czerwca 2022 r. Wręczenie nagród 30 września 2022 r. podczas uroczystości ślubowania uczniów klas I oraz pasowania na adeptów sztuki rzemieślniczej, na którą zostaną zaproszeni wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.

Nagrody:

W każdej z kategorii jury wyłoni trzech najlepszych uczestników, dla których ufundowane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy otrzymają również opiekunowie nagrodzonych uczniów. Szkoła, z której uczniowie zostaną nagrodzeni we wszystkich kategoriach, otrzyma puchar dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 5.