Ustawa o Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego nie wyczerpują możliwości współdziałania administracji rządowej z WKDS-ami. Wśród organizacji pracodawców panuje przekonanie, że dialog w regionie służy jedynie wyrażaniu opinii w sprawach spornych. Sposobem na zmianę świadomości może być zwiększenie udziału ekspertów ZRP w nowoczesnym dialogu społecznym na poziomie regionalnym.

Projekt poprzez szereg działań, typu: szkolenia, sesje konsultacyjne, szeroko zakrojona kampania promocyjna, poprawa przepływu informacji pomiędzy ekspertami (stworzenie sieci intranet) oraz wydawanie tematycznego Biuletynu Informacyjnego przyczyni się do wzmocnienia i wsparcia dialogu społecznego w regionach. Wypracowywane na forum lokalnego dialogu rozwiązania ułatwią pracę Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych nad zmianą prawa.

www.spojnoscdialogu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *