OPIS PROJEKTU

Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 16.10.2018r. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wspólnie z Politechniką Wrocławską, Katedrą Materiałoznawstwa Wytrzymałości i Spawalnictwa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu badawczego pt. Wspomaganie ultradźwiękowe procesów łączenia materiałów hybrydowych (akronim HYBRYSONIC), realizowany w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET (Collective Research Network).

Partnerami zagranicznymi wchodzącymi w skład konsorcjum są:

Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie technologii łączenia warstwowych materiałów kompozytowych typu metal-polimer-metal, których spajanie jest utrudnione przy wykorzystaniu konwencjonalnych technik łączenia, takich jak zgrzewanie rezystancyjne, zgrzewanie tarciowe punktowe FSSW czy połączenia przetłaczane.

Efektem prowadzonych prac będzie opracowanie demonstratora, umożliwiającego wykonywanie połączeń z zastosowaniem zgrzewania rezystancyjnego, zgrzewania tarciowego FFSW, nitowania i klinczowania przy wykorzystaniu zaawansowanych materiałów warstwowych charakteryzujących się unikalnymi właściwościami mechanicznymi.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2021r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.037.754,94 PLN, a dofinansowanie przyznane polskim podmiotom realizującym to 1.014.894,94 PLN.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inicjatywy CORNET – 25.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *